Kad mūsų interneto svetainėje jums būtų kuo patogiau naršyti, mes naudojame slapukus. Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip pakeisti savo parinktis.

Euro grupė. Numatoma, kad iki spalio pabaigos ESM bus parengtas veikti

2012 m. rugsėjo 14 d. Nikosijoje (Kipras) įvykusiame neoficialiame Euro grupės posėdyje finansų ministrai aptarė ekonominius ir finansinius pokyčius euro zonoje. Tikimasi, kad Europos stabilumo mechanizmas (ESM) bus parengtas ir galės pradėti veikti 2012 m. spalio pabaigoje.


Spaudos konferencija po 2012 m. rugsėjo 14 d. įvykusio
neoficialaus Euro grupės posėdžio.
Šaltinis – ES Tarybai pirmininkaujantis Kipras 

ESM sutarties ratifikavimas

Ministrai palankiai įvertino Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo nutarimą, kuriuo Vokietijai leidžiama ratifikuoti ESM sutartį.

„Visi susitarėme, kad jokia sutarties nuostata negali būti aiškinama kaip numatanti ESM narių mokėjimo įsipareigojimų didinimą be išankstinio jų atstovų susitarimo,“ nurodė Euro grupės pirmininkas Jean-Claude Juncker. „Taip pat susitarėme, kad sutarties nuostatos nekliudo išsamiai informuoti nacionalinius parlamentus, kaip numatyta nacionalinėse taisyklėse.“

Per artimiausias keletą dienų Euro grupė išplatins pareiškimą, kuriuo bus įformintas šis susitarimas.

ESM valdytojų tarybos inauguracinis posėdis turi įvykti kito Euro grupės posėdžio metu, spalio 8 d. Liuksemburge.

Tuomet, atlikus tam tikrą kitą techninį parengiamąjį darbą, ESM bus pasirengęs prireikus finansuoti naujas euro zonos šalims skirtas paramos programas.

Ekonominė ir finansinė padėtis euro zonoje

„Nepaisant sudėtingų aplinkybių, visose euro zonos valstybėse narėse vyksta ekonominis koregavimas, o tai yra būsimam ekonomikos augimui palankus ženklas,“ nurodė Jean-Claude Juncker.

Jo manymu, nepriklausomas Europos Centrinio Banko sprendimas pradėti naują vyriausybės obligacijų pirkimo programą Outright Monetary Transactions (angl. „atviri piniginiai sandoriai“) yra „svarbus bendro euro zonos reagavimo į krizę elementas“.

Ispanija

J.-C. Junker nurodė, kad Ispanijos finansų ministras Luis de Guindos pakartojo „visapusišką Ispanijos valdžios institucijų įsipareigojimą įgyvendinti savo biudžeto tikslus“.

Euro grupės pirmininkas pareiškė, kad parama šalies finansų sektoriui jau įgyvendinama.

Graikija

„Paraginome trejetą [Europos Komisiją, ECB, TVF] ir Graikiją tęsti derybas ir susitarti dėl patikimų priemonių 2013–2014 m. fiskaliniam atotrūkiui pašalinti“, nurodė J.-C. Juncker. Tačiau jis nesitiki, kad politiniai sprendimai bus priimti anksčiau nei antroje spalio mėn. pusėje.

Portugalija ir Airija

Euro grupė išplatino pareiškimą, kuriame palankiai įvertinta tai, kad „valdžios institucijos ir trejetas susitarė dėl patikslintų fiskalinių tikslų“. Po penktosios peržiūros misijos Portugalijoje, kuri buvo baigta 2012 m. rugsėjo 11 d., pratęstas šalies biudžeto deficito sumažinimo terminas: tikimasi, kad mažesnę nei 3 % BVP vertę jis pasieks 2014 m.

Airijai skirta programa įgyvendinama sėkmingai. „Airija, kaip ir Portugalija, yra puikus pavyzdys, parodantis, kad koregavimo programos duoda rezultatų, jei tvirtai prisiimama atsakomybė ir iš tiesų įsipareigojama vykdyti reformas.“


Daugiau informacijos:
Euro grupės pareiškimas dėl Portugalijos, 2012 m. rugsėjo 14 d. (pdf, en)
Euro grupės spaudos konferencijos vaizdo įrašas (pirmininkaujančio Kipro interneto svetainė)
Euro grupės pirmininko pareiškimas Vokietijoje priėmus sprendimą dėl ESM, 2012 m. rugsėjo 12 d. (pdf, en)
Euro zonos portalas
Europos Komisijos, ECB ir TVF pareiškimas dėl 5-osios peržiūros misijos Portugalijoje, 2012 m. rugsėjo 11 d. (Komisijos interneto svetainė)
 

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip    Ne


Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?