Mēs izmantojam sīkdatnes ("cookies"), lai nodrošinātu jums vislabāko mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanu. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes un kā jūs varat mainīt savus iestatījumus.

Eurogrupa – Eiropas stabilizācijas mehānismam jāsāk darboties oktobra beigās

Eurogrupas neoficiālajā sanāksmē, kas 2012. gada 14. septembrī notika Nikosijā (Kiprā), finanšu ministri apsprieda notikumus saistībā ar ekonomisko un finansiālo stāvokli eurozonā. Paredzēts, ka 2012. gada oktobra beigās jābūt ieviestam un jāsāk darboties Eiropas stabilizācijas mehānismam (ESM).


Preses konference pēc Eurogrupas 2012. gada
14. septembra neoficiālās sanāksmes
Avots: ES Padomes prezidentvalsts Kipra 

ESM līguma ratifikācija

Ministri pauda gandarījumu par Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas nolēmumu, ar ko Vācijai tiek atļauts ratificēt ESM līgumu.

"Mēs vienojāmies, ka nevienu līguma noteikumu nedrīkst interpretēt tādā veidā, kas ESM dalībniekiem izraisītu augstākas maksājumu saistības, ja viņu pārstāvji tam iepriekš nebūs devuši piekrišanu," sacīja Eurogrupas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers (Jean-Claude Juncker). "Mēs vienojāmies arī par to, ka līguma noteikumi neliedz vispusīgi informēt valstu parlamentus, kā paredzēts valstu tiesību aktos."

Eurogrupa tuvāko dienu laikā nāks klajā ar paziņojumu, kurā oficiāli apliecinās šo vienošanos.

ESM Valdes dibināšanas sanāksmi ir paredzēts rīkot vienlaikus ar Eurogrupas nākamo sanāksmi, kas notiks Luksemburgā 8. oktobrī.

Kad būs pabeigti vēl daži tehniski sagatavošanas darbi, no ESM vajadzības gadījumā varēs sākt finansēt jaunas atbalsta programmas eurozonas valstīs.

Eurozonas ekonomiskais un finansiālais stāvoklis

"Neraugoties uz sarežģītajiem apstākļiem, visās eurozonas dalībvalstīs norit tautsaimniecības pielāgošanās, un tā ir laba zīme turpmākajam darbam," sacīja Žans Klods Junkers.

Viņš uzskata, ka Eiropas Centrālās bankas neatkarīgais lēmums uzsākt jaunu valsts obligāciju iepirkuma programmu "tiešie monetārie darījumi" ir "nozīmīgs elements eurozonas kopējā reakcijā uz krīzi".

Spānija

Saskaņā ar Junkera kunga teikto, Spānijas finanšu ministrs Luiss De Gindoss (Luis de Guindos) ir atkārtoti apliecinājis "Spānijas iestāžu pilnīgu apņemšanos izpildīt budžeta mērķus".

Eurogrupas priekšsēdētājs apliecināja, ka palīdzība šīs valsts finanšu sektoram tiek sniegta kā plānots.

Grieķija

"Mēs aicinājām trijotni [Eiropas Komisiju, ECB un SVF] un Grieķiju turpināt sarunas un vienoties par pasākumu kopumu, lai 2013.–2014. gadā novērstu fiskālo neatbilstību," sacīja Junkera kungs. Tomēr viņš nedomā, ka politiski lēmumi tiks pieņemti agrāk nekā oktobra otrajā pusē.

Portugāle un Īrija

Eurogrupa nāca klajā ar paziņojumu, kurā pauda gandarījumu par to, "ka starp iestādēm un trijotni ir panākta vienošanās par pārskatītiem fiskālajiem mērķiem". Pēc piektās pārskata misijas Portugālē, kas noslēdzās 2012. gada 11. septembrī, tika pagarināts termiņš valsts budžeta deficīta samazināšanai – tas jāsamazina zem 3 % no IKP līdz 2014. gadam.

Īrijas programma darbojas labi. "Īrija tāpat kā Portugāle ir reāls piemērs tam, ka pielāgošanās programmas tiešām darbojas, ja vien iesaistītie dalībnieki patiesi uzņemas atbildību un ir gatavi īstenot reformas."


Plašāka informācija:
Eurogrupas paziņojums par Portugāli, 2012. gada 14. septembris (pdf, en)
Eurogrupas preses konferences videopārraide (prezidentvalsts Kipras tīmekļa vietne)
Eurogrupas priekšsēdētaja paziņojums pēc Vācijas tiesas nolēmuma par ESM, 2012. gada 12. septembris (pdf, en)
Eurozonas portāls
EK, ECB un SVF paziņojums par piekto pārskata misiju Portugālē, 2012. gada 11. septembris (Komisijas tīmekļa vietne) 
 

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Jā   


Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?