Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

Eurogroep: ESM vóór eind oktober volledig operationeel

Tijdens de informele bijeenkomst van de Eurogroep op 14 september 2012 in Nicosia, Cyprus, hebben de ministers van Financiën de economische en financiële ontwikkelingen in de eurozone besproken. Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) zal naar verwachting eind oktober operationeel zijn.


Persconferentie na afloop van de informele
bijeenkomst van de Eurogroep op 14 september 2012
Bron: Cypriotisch voorzitterschap van de Raad van de EU 

Ratificatie van het ESM-verdrag

De ministers spraken hun tevredenheid uit over het feit dat het Duits Grondwettelijk Hof (Bundesverfassungsgericht) geen bezwaren formuleert tegen de ratificatie van het ESM-verdrag door Duitsland.

"Wij zijn het er allemaal over eens dat geen verdragsbepaling zo kan worden uitgelegd dat zij ertoe leidt dat de ESM-leden zonder de goedkeuring van hun vertegenwoordigers omvangrijker betalingsverplichtingen worden opgelegd", aldus Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Eurogroep.  "Wij zijn het er ook over eens dat de verdragsbepalingen niet beletten dat uitgebreide informatie wordt verstrekt aan de nationale parlementen, overeenkomstig de nationale wet- en regelgeving."

De Eurogroep zal in de komende dagen een verklaring afleggen om aan deze overeenstemming formeel gestalte te geven.

De raad van bestuur van het ESM zal zijn oprichtingsvergadering houden in de marge van de volgende bijeenkomst van de Eurogroep op 8 oktober in Luxemburg.

Zodra de technische voorbereidingen afgerond zijn, is het ESM klaar om waar nodig nieuwe steunprogramma's voor de landen van de eurozone te financieren.

Economische en financiële situatie in de eurozone

"Ondanks de moeilijke omstandigheden is de economische aanpassing in alle lidstaten van de eurozone aan de gang, hetgeen een goed teken is voor de toekomstige groei", aldus Jean-Claude Juncker.

Zijns inziens vormt de beslissing die de Europese Centrale Bank volledig onafhankelijk heeft genomen om een nieuw programma voor de inkoop van overheidsobligaties te starten onder de benaming "Outright Monetary Transactions" (rechtstreekse monetaire transacties) een belangrijk element van de alomvattende reactie van de eurozone op de crisis".

Spanje

Volgens de heer Juncker heeft de Spaanse minister van Financiën Luís de Guindos herhaald dat "de Spaanse autoriteiten vastbesloten zijn hun begrotingsdoelstellingen te halen".

De steunverlening aan de financiële sector van Spanje ligt op schema, zo verklaarde de voorzitter van de Eurogroep.

Griekenland

"Wij hebben de Trojka [Europese Commissie, ECB, IMF] en Griekenland opgeroepen de onderhandelingen voort te zetten en een akkoord te bereiken over een aantal geloofwaardige maatregelen om het begrotingstekort voor 2013-2014 weg te werken", aldus de heer Juncker. Hij verwacht evenwel niet dat vóór de tweede helft van oktober politieke besluiten worden genomen.

Portugal en Ierland

De Eurogroep legde een verklaring af  waarin zij er haar tevredenheid over uitspreekt dat "de Portugese autoriteiten en de Trojka het eens zijn geworden over herziene begrotingsdoelstellingen". Het vijfde evaluatiebezoek aan Portugal, dat op 11 september 2012 is afgerond, heeft een verlenging van de termijn voor de vermindering van het begrotingstekort van Portugal opgeleverd:  verwacht wordt dat het onder de 3% van het bbp uitkomt in 2014.

Het programma voor Ierland functioneert goed. "Ierland levert, samen met Portugal, het tastbare bewijs dat aanpassingsprogramma's functioneren, mits er een sterke betrokkenheid bestaat en een echte inzet om de hervormingen uit te voeren."

 

Meer informatie:
Verklaring van de Eurogroep over Portugal, 14 september 2012 (pdf)
Persconferentie van de Eurogroep (website van het Cypriotische voorzitterschap)      
Verklaring van de voorzitter van de Eurogroep na de uitspraak van het Grondwettelijk Hof over het ESM
Portaalsite van de eurozone
Verklaring van de Europese Commissie, de ECB en het IMF over het vijfde evaluatiebezoek aan Portugal, 11 september 2012 (webpagina's van de Commissie) 

 

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

Ja    Nee


Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?