Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Euroskupina: EMS má byť plne funkčný do konca októbra

Ministri financií diskutovali na neformálnom zasadnutí Euroskupiny 14. septembra 2012 v Nikózii, Cyprus, o hospodárskom a finančnom vývoji v eurozóne. Očakáva sa, že Európsky mechanizmus pre stabilitu (EMS) bude zriadený a začne fungovať koncom októbra 2012.


Tlačová konferencia po neformálnom
zasadnutí Euroskupiny 14. septembra 2012
Zdroj: Cyperské predsedníctvo Rady EÚ

Ratifikácia Zmluvy o založení EMS

Ministri uvítali rozhodnutie nemeckého Spolkového ústavného súdu, ktorým sa Nemecku umožní ratifikovať Zmluvu o zriadení EMS.

„Všetci sme sa dohodli na tom, že žiadne ustanovenie zmluvy sa nesmie vykladať tak, aby viedlo k vyšším platobným povinnostiam členov EMS bez predchádzajúceho súhlasu ich zástupcov“, povedal predseda Euroskupiny Jean-Claude Juncker. „Zhodli sme sa aj na tom, že ustanovenia zmluvy nebránia poskytovaniu komplexných informácií národným parlamentom, ako sa ustanovuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch.“

Euroskupina vydá v priebehu niekoľkých nasledujúcich dní vyhlásenie na účely formalizácie tejto dohody.

Úvodné zasadnutie Rady guvernérov EMS sa má konať popri budúcom zasadnutí Euroskupiny 8. októbra v Luxemburgu.

Po určitých ďalších technických prípravách bude potom EMS pripravený v prípade potreby financovať nové podporné programy pre krajiny eurozóny.

Hospodárska a finančná situácia v eurozóne

„Napriek ťažkým okolnostiam prebiehajú v členských štátoch, ktoré patria do eurozóny, hospodárske úpravy, čo je dobrým znakom vzhľadom na budúci rast,“ povedal Jean-Claude Juncker.

Nezávislé rozhodnutie Európskej centrálnej banky začať nový program nákupu štátnych dlhopisov nazývaný priame menové transakcie (Outright Monetary Transactions) považuje za „dôležitý prvok v rámci celkovej reakcie eurozóny na krízu“.

Španielsko

Podľa vyhlásenia pána Junckera španielsky minister financií Luis de Guindos opätovne zdôraznil „plné odhodlanie španielskych orgánov dosiahnuť svoje rozpočtové ciele“.

Predseda Euroskupiny uviedol, že poskytovanie pomoci finančnému sektoru krajiny je na dobrej ceste.

Grécko

„Vyzvali sme trojku [Európska komisia, ECB, MMF] a Grécko, aby pokračovali v rokovaniach a aby sa dohodli na súbore dôveryhodných opatrení na odstránenie fiškálneho schodku v rokoch 2013 – 2014,“ povedal pán Juncker. Politické rozhodnutia však neočakáva skôr ako v druhej polovici októbra.

Portugalsko a Írsko

Euroskupina vydala vyhlásenie, v ktorom víta skutočnosť, „že medzi orgánmi a trojkou sa dosiahla dohoda o revidovaných fiškálnych cieľoch“. Výsledkom piatej hodnotiacej misie v Portugalsku, ktorá sa ukončila 11. septembra 2012, bolo predĺženie lehoty pre zníženie rozpočtového deficitu krajiny: predpokladá sa, že v roku 2014 klesne pod 3 % HDP.

Program pre Írsko sa vykonáva dobre. „Írsko je spoločne s Portugalskom živým príkladom toho, že programy úprav fungujú za predpokladu, že existuje silná zodpovednosť, pokiaľ ide o reformy, ako aj skutočné odhodlanie k ich vykonávaniu.“

 

Viac informácií:
Vyhlásenie Euroskupiny o Portugalsku, 14. septembra 2012 (pdf) (en)
Videozáznam z tlačovej konferencie Euroskupiny (webová stránka cyperského predsedníctva)
Vyhlásenie predsedu Euroskupiny po prijatí rozhodnutia týkajúceho sa EMS Nemeckom, 12. septembra 2012 (pdf) (en)
Portál eurozóny
Vyhlásenie EK, ECB a MMF o 5. hodnotiacej misii v Portugalsku, 11. septembra 2012 (webové stránky Komisie) 

 

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno    Nie


Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?