Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Eurogruppen: Europeiska stabilitetsmekanismen kommer att vara i gång före slutet av oktober

Vid Eurogruppens informella möte i Nicosia i Cypern den 14 september 2012 diskuterade finansministrarna den ekonomiska och finansiella utvecklingen i euroområdet. Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) förväntas vara i gång i slutet av oktober 2012.


Presskonferensen efter Eurogruppens
informella möte den 14 september 2012
Källa: det cypriotiska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd

Ratificering av ESM-fördraget

Ministrarna välkomnade den tyska federala författningsdomstolens avgörande, som gör det möjligt för Tyskland att ratificera ESM-fördraget.

"Vi var alla överens om att inga bestämmelser i fördraget får tolkas så att ESM-medlemmarnas betalningsåtaganden ökas, utan att deras företrädare har godkänt det i förväg" sade Eurogruppens ordförande Jean-Claude Juncker. "Vi var också överens om att fördragets bestämmelser inte förhindrar att de nationella parlamenten får utförlig information, i enlighet med nationella bestämmelser."

Eurogruppen kommer att göra ett uttalande inom de närmaste dagarna för att formalisera överenskommelsen.

ESM-rådet ska hålla sitt konstituerande sammanträde i anslutning till Eurogruppens nästa möte den 8 oktober i Luxemburg.

Efter en del ytterligare tekniska förberedelser kommer mekanismen sedan att vara klar att finansiera nya stödprogram för länderna i euroområdet, där så krävs.

Den ekonomiska och finansiella situationen i euroområdet

"Trots de svåra förhållandena pågår den ekonomiska anpassningen i euroområdets medlemsstater, vilket är ett gott tecken för framtida tillväxt", sade Jean-Claude Juncker.

Han betraktade Europeiska centralbankens oberoende beslut att starta ett nytt program för köp av statsobligationer kallat direkta monetära transaktioner som "en viktig del av euroområdets övergripande krishantering".

Spanien

Enligt Jean-Claude Juncker hade Spaniens finansminister Luis de Guindos upprepat "de spanska myndigheternas helhjärtade åtagande att uppfylla sina budgetmål".

Eurogruppens ordförande konstaterade att genomförandet av stödet till landets finanssektor fungerar som det ska.

Grekland

"Vi uppmanade trojkan (Europeiska kommissionen, ECB och IMF) och Grekland att fortsätta sina förhandlingar och enas om en uppsättning trovärdiga åtgärder för att överbrygga det finanspolitiska gapet för 2013–2014" sade Jean-Claude Juncker. Han räknas emellertid inte med några politiska beslut före slutet av oktober.

Portugal och Irland

Eurogruppen gjorde ett uttalande där man välkomnade det faktum att en överenskommelse om reviderade finanspolitiska mål hade nåtts mellan myndigheterna och trojkan. Det femte översynsuppdraget i Portugal, som avslutades den 11 september 2012, ledde till att tidsfristen för att begränsa landets budgetunderskott förlängdes: underskottet förväntas sjunka till under 3 % av BNP under 2014.

Programmet för Irland går bra. "Irland är, tillsammans med Portugal, ett levande bevis för att anpassningsprogram fungerar, under förutsättning att det finns en stark känsla av egenansvar och ett genuint åtagande för reformer."

 

Ytterligare information:
Eurogruppens uttalande om Portugal av den 14 september 2012 (pdf) (en)
Video från Eurogruppens presskonferens (det cypriotiska ordförandeskapets webbplats)
Uttalande från Eurogruppens ordförande efter det tyska ESM-avgörandet den 12 september 2012 (pdf) (en)
Euroområdets portal
Uttalande från kommissionen, ECB och IMF om det femte översynsuppdraget i Portugal av den 11 september 2012 (kommissionens webbplats)

 

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

Ja    Nej


Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?