Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

Дългосрочна подкрепа за малки и средни предприятия

На 30 май Съветът постигна споразумение по основните елементи на Програмата за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (МСП) (т.нар. COSME), чиято цел е да стимулира създаването, растежа и конкурентоспособността на тази категория дружества в целия ЕС.


© Fotolia

По време на днешните дебати беше постигнато споразумение по съдържанието на програмата, а решението за бюджета ѝ ще бъде взето в контекста на текущите преговори по бъдещата многогодишна финансова рамка на ЕС. В сегашния проект на регламент за COSME е предвиден бюджет от 2,5 млрд. евро за целия период.

Споразумението позволява на Съвета да започне преговори с Европейския парламент, които следва да доведат до окончателното приемане на тази 7-годишна програма (2014—2020 г.) до 2013 г.

„Резултатите от днешното ни обсъждане са много положителни. (…) Вярвам, че така ще се стимулират МСП и растежът като цяло“, каза датският министър по въпросите на бизнеса и растежа Оле Сон, който председателстваше заседанието.

По-добър достъп до финансиране

В сегашния си вид проектът за програмата COSME включва два финансови инструмента — капиталов механизъм и механизъм за гарантиране на заеми, като целта и на двата е да улеснят достъпа на МСП до финансиране.

Първият инструмент ще предоставя рисков капитал за етапа на растеж на предприятията, а вторият ще покрива заеми в определен размер за всички видове МСП.

Инструментите ще бъдат управлявани от Европейския инвестиционен фонд в сътрудничество с финансовите институции на държавите членки.

Нефинансова подкрепа за МСП

Други действия от програмата са насочени към повишаване на конкурентоспособността на МСП и тяхното участие в международен план, както и към насърчаване на предприемаческата култура в ЕС като цяло, например чрез предоставяне на специална подкрепа за младите предприемачи и жените предприемачи.

В целите на програмата са включени подобрения на регулаторната среда, по-специално намаляване на административната тежест, предоставяне на безплатни услуги в подкрепа на бизнеса (например чрез мрежата „Enterprise Europe“, ,,обслужване на едно гише“ на МСП) и съдействие за МСП, които се стремят да разширят дейността си както в рамките на единния пазар, така и извън ЕС.

Очаквани резултати

Освен предимствата за МСП се очаква програмата да увеличи БВП на ЕС с 1,1 млрд. евро и да създаде или гарантира около 30 000 работни места годишно.

С програмата COSME ще продължат редица успешни дейности, свързани с текущата „Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации“, която приключва в края на 2013 г. 

За повече информация:
Съобщение за печата
Пресконференция (видео)
Дебат в Съвета (видео)
Програма за конкурентоспособност на предприятията и за МСП (портал „Europa“)
Документ от заседанието на Съвета (pdf)
 

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да    Не


Какво търсехте?

Имате ли предложения?