Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπό μας. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε cookies και πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας.

Για μια υγιέστερη και οικολογικότερη ευρωπαϊκή αλιεία

Στις 14 Μαΐου, οι υπουργοί γεωργίας και αλιείας της ΕΕ συνέχισαν τη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ), εστιάζοντας αυτή τη φορά στην επιδίωξη της «μέγιστης βιώσιμης απόδοσης» (ΜΒΑ) - δηλ. τη συνεχή μέγιστη μέση αλίευση από ένα απόθεμα ιχθύων χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η αναπαραγωγή του αποθέματος. Η ΕΕ έχει τη διεθνή υποχρέωση να συμμορφωθεί με αυτή την απαίτηση μέχρι το 2015.


© Fotolia

Η διαχείριση της αλιείας με τη ΜΒΑ θα εξασφαλίσει την ανάκαμψη των αλιευτικών αποθεμάτων της ΕΕ (περίπου 82% των αποθεμάτων της Μεσογείου και 36% των αποθεμάτων του Ατλαντικού υπεραλιεύονται επί του παρόντος) και θα εξυγιάνει τα οικοσυστήματα. Επίσης θα βελτιώσει τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες των αλιέων μακροπρόθεσμα, επιτρέποντας μεγαλύτερη αλίευση, μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους και επιστροφές των επενδύσεων.

«Μας βαρύνει σοβαρότατη ευθύνη - δεν πρόκειται μόνο για την αλιεία και τους αλιείς σήμερα και αύριο. Μιλάμε για τη βιωσιμότητα για το μέλλον και για τις μελλοντικές γενεές», είπε η κα Mette Gjerskov, υπουργός τροφίμων, γεωργίας και αλιείας της Δανίας, η οποία προήδρευσε της συνεδρίασης.

Όλα τα κράτη μέλη συμφωνούν να χρησιμοποιηθεί η ΜΒΑ για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των αλιευτικών αποθεμάτων. Οι σοβαρότερες δυσκολίες, κατά τη γνώμη τους, ανακύπτουν κατά την υλοποίηση αυτού του στόχου.

Οι υπουργοί θεωρούν ότι για να τεθούν ρεαλιστικοί στόχοι ΜΒΑ, η πλέον άμεση απαίτηση είναι να υπάρξουν αξιόπιστα επιστημονικά στοιχεία, τα οποία επί του παρόντος είναι συχνά ανεπαρκή, κυρίως για τη μικτή αλιεία όπου αλιεύονται διάφορα είδη.

Ορισμένα κράτη μέλη θεωρούν ότι το χρονικό όριο του 2015 δεν επαρκεί για την υλοποίηση των στόχων ΜΒΑ για αποθέματα με ανεπαρκή επιστημονική τεκμηρίωση. Προτιμούν σταδιακή προσέγγιση, ώστε να αποφευχθούν υπερβολικά βίαιες προσαρμογές στον αλιευτικό κλάδο. Το Συμβούλιο συμφωνεί κατά πολύ με την κα Μαρία Δαμανάκη, επίτροπο θαλάσσιων υποθέσεων και αλιείας, ότι πρέπει να υπάρξει σαφής προθεσμία, ενώ ορισμένες αντιπροσωπίες προτείνουν να περατωθεί η υλοποίηση μέχρι το 2020.

«Εμείς, ως Ευρώπη, ως ΕΕ, έχουμε μία υποχρέωση. ... Πρέπει να είμαστε σε θέση να υποσχεθούμε στον κόσμο ότι θα υπάρξει όριο. Και το υποσχόμαστε στον εαυτό μας. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να γίνει», είπε η υπουργός κα Gjerskov.

Άλλο μείζον θέμα είναι με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιηθεί επωφελώς η ΜΒΑ στη μικτή και την πολυειδικού τύπου αλιεία, δηλ. με ποιόν τρόπο θα αλιεύονται υγιή αποθέματα, ενώ παράλληλα δεν θα τίθενται σε κίνδυνο τα πιο ευάλωτα είδη εντός της ίδιας αλιευτικής περιοχής.

Πολλά κράτη μέλη θεωρούν ότι το να ληφθούν τα πλέον ευάλωτα είδη ως αναφορά για τη μικτή αλιεία μπορεί να μην είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Προτείνουν δε να βασίζονται οι στόχοι ΜΒΑ σε αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα και στη σχετική εμπειρογνωσία. Άλλες αντιπροσωπίες προτείνουν, επί πλέον, να χρησιμοποιούνται εργαλεία επιλογής ή να διατηρηθούν κλειστές ορισμένες περιοχές ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι ΜΒΑ για αρκετά αποθέματα ταυτόχρονα.

Μέχρι σήμερα, η ΕΕ έχει κατορθώσει να φέρει 20 αποθέματα στο επίπεδο της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ), το οποίο είχε ως αποτέλεσμα, κατά την επίτροπο κα Δαμανάκη, ένα πρόσθετο έσοδο - ύψους 135 εκατ. ευρώ σε ένα χρόνο - για τους αλιείς της Βόρειας και της Βαλτικής Θάλασσας. 

Η Προεδρία, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες, τις γνώμες και τις προτάσεις των κρατών μελών, θα καταρτίσει νέο σχέδιο συμβιβαστικού κειμένου. Το Συμβούλιο σχεδιάζει να καταλήξει σε γενική συμφωνία (τη λεγόμενη «γενική προσέγγιση»), ώστε να μπορέσουν να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός του Ιουνίου του 2012.

Περισσότερες πληροφορίες:
Συνέντευξη τύπου (βίντεο)
Υπουργική συζήτηση (βίντεο)
Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ
Δελτίο τύπου

 

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι    Όχι


Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;