Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Den flerårige finansielle ramme: Forhandlingerne nærmer sig slutspillet

Som optakt til Det Europæiske Råds møde i november om den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2014-2020 drøftede ministrene en revideret "forhandlingsramme", som det cypriotiske formandskab forelagde på Rådets samling den 24. september. Den ajourførte "ramme" indeholder et reduceret antal muligheder og afspejler formandskabets formodning om, at der i sidste ende vil skulle foretages udgiftsnedskæringer på alle udgiftsområder i FFR.


© Den Europæiske Union

"Det var ikke alle elementer i vores forhandlingsramme, der blev accepteret af de fleste eller samtlige medlemsstater, men alle medlemsstaterne accepterede "forhandlingsrammen" som grundlag for det videre arbejde", sagde Andreas Mavroyiannis, Cyperns viceminister med ansvar for Europaspørgsmål, som ledte samlingen.

"Delegationerne er stærkt opsat på at nå til enighed på Det Europæiske Råds møde den 22.-23. november (…). Ministrenes konstruktive bemærkninger i dag tilskynder os til at fortsætte arbejdet med at skabe grundlag for et kompromis", sluttede ministeren.

Formandskabet mener, at det samlede udgiftsloft for 2014-2020, som Kommissionen har foreslået (dvs. 1 033 mia. EUR i forpligtelser og 988 mia. EUR i betalinger), "vil skulle nedjusteres".

"Forhandlingsrammen" indeholder endnu ingen tal for det samlede udgiftsloft eller for de enkelte udgiftsområder. Formandskabet indfører de specifikke beløb senere i år efter yderligere konsulta­tioner med medlemsstaterne.

Formandskabets vigtigste opgave er at finde den rette balance mellem medlemsstaternes bekymringer og deres prioriteter og at skabe grundlag for, at der kan opnås enighed på det særlige topmøde den 22.-23. november, som udelukkende drejer sig om FFR.

Formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, indleder bilaterale konsultationer i november med henblik på at opnå enighed om flest mulige forhandlingspunkter inden topmødet i november.

De næste skridt

  • 16. oktober: samling i Rådet for Almindelige Anliggender. Videre drøftelser af FFR
  • 22.-26. oktober: Europa-Parlamentet forventes at vedtage sin ajourførte holdning til FFR
  • 20. november: samling i Rådet for Almindelige Anliggender
  • 22.-23. november: Det Europæiske Råds møde om FFR.

 
Baggrund

FFR for 2014-2020 fastlægger EU's budgetprioriteter for denne periode. Forhandlingerne om FFR for 2014-2020 blev indledt i juli 2011 og forventes afsluttet inden udgangen af 2012. Det betyder, at den nye FFR kan træde i kraft i 2014, efter at den relevante lovgivning er vedtaget.

Parterne i FFR-forhandlingerne er Europa-Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet. Hver institution bidrager på sin egen måde til vedtagelsen af den nye FFR. Forhandlingerne om FFR føres ud fra princippet om, at "intet er vedtaget, før alt er vedtaget".


Yderligere oplysninger:
Rådets websider om FFR
Pressemeddelelse
Ministrenes debat (video)
Pressekonference (video)
 

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja    Nej


Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?