Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Mitmeaastane finantsraamistik: läbirääkimised lähenevad lõpule

Mitmeaastasele finantsraamistikule (2014−2020) pühendatud Euroopa Ülemkogu novembrikuu kohtumise eel arutasid ministrid muudetud „läbirääkimispaketti”, mille eesistujariik Küpros esitas nõukogu 24. septembri istungil. Ajakohastatud „pakett” sisaldab vähendatud arvu võimalusi ning kajastab eesistujariigi soovitust, et lõpuks tuleb kulusid vähendada kõikides mitmeaastase finantsraamistiku rubriikides.


© Euroopa Liit

 

„Enamik liikmesriike või kõik liikmesriigid ei kiitnud heaks kõiki meie läbirääkimispaketi elemente, kuid kõik liikmesriigid kiitsid heaks „läbirääkimispaketi” edasise töö alusena,” ütles istungit juhatanud Küprose Euroopa asjade abiminister Andreas Mavroyiannis.

„Delegatsioonid on tõepoolest pühendunud kokkuleppe saavutamisele Euroopa Ülemkogu 22.−23. novembri kohtumisel (…) Ministrite tänased konstruktiivsed märkused andsid meile innustust edasi minna ja kompromissi ettevalmistamist jätkata,” sõnas minister.

Eesistujariik teeb ettepaneku, et komisjoni väljapakutud kogukulude ülemmäära aastateks 2014−2020 (s.t kulukohustused kokku 1033 miljardit eurot ja maksed 988 miljardit eurot) „tuleb väiksemaks korrigeerida”.

„Läbirääkimispakett” ei sisalda veel kogukulude ülemmäära või üksikute rubriikide summasid. Eesistujariik lisab konkreetsed summad käesoleva aasta lõpu poole, pärast täiendavat konsulteerimist liikmesriikidega.

Eesistujariigi peamine ülesanne on õige tasakaalu leidmine liikmesriikide murede ja prioriteetide vahel ning ettevalmistuste tegemine kokkuleppele jõudmiseks täielikult mitmeaastasele finantsraamistikule pühendatud ülemkogu erakorralisel kohtumisel 22. ja 23. novembril.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy algatab novembris kahepoolseid konsultatsioone, mille eesmärk on jõuda võimalikult paljude läbirääkimispunktide suhtes kokkuleppele enne Euroopa Ülemkogu novembrikuu kohtumist.

Järgmised sammud 

  • 16. oktoober: üldasjade nõukogu istung. Täiendav arutelu mitmeaastase finantsraamistiku üle.
  • 22.−26. oktoober: eeldatavasti võtab Euroopa Parlament vastu oma ajakohastatud seisukoha mitmeaastase finantsraamistiku suhtes.
  • 20. november: üldasjade nõukogu istung.
  • 22.−23. november: mitmeaastasele finantsraamistikule pühendatud Euroopa Ülemkogu kohtumine.

 

Taustteave

Mitmeaastases finantsraamistikus (2014−2020) määratakse kindlaks ELi eelarvelised prioriteedid nimetatud ajavahemikuks. Läbirääkimised mitmeaastase finantsraamistiku (2014−2020) üle algasid 2011. aasta juulis ja need peaksid lõpule jõudma 2012. aasta lõpuks. See võimaldaks uue mitmeaastase finantsraamistiku jõustumist 2014. aastal, pärast asjakohaste õigusaktide vastuvõtmist.

Mitmeaastase finantsraamistiku üle peetavatel läbirääkimistel osalevad Euroopa Komisjon, nõukogu ja Euroopa Parlament. Iga institutsioon annab omal moel panuse uue mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmisse. Läbirääkimiste pidamisel mitmeaastase finantsraamistiku üle lähtutakse põhimõttest, et „milleski ei ole kokku lepitud enne, kui kõiges on kokku lepitud”.


Täiendav teave:
Nõukogu mitmeaastase finantsraamistiku veebilehed
Pressiteade
Ministrite mõttevahetus (video)
Pressikonverents  (video)
 

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah    Ei


Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?