Kad mūsų interneto svetainėje jums būtų kuo patogiau naršyti, mes naudojame slapukus. Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip pakeisti savo parinktis.

Daugiametė finansinė programa: derybos artėja prie pabaigos

Rengdamiesi lapkričio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikimui, kuris bus skirtas 2014–2020 m. daugiametei finansinei programai (DFP), ministrai aptarė patikslintą derybų schemą, kurią rugsėjo 24 d. Tarybos posėdyje pristatė pirmininkaujantis Kipras. Atnaujintoje derybų schemoje sumažintas galimybių skaičius ir atspindėtas pirmininkaujančios valstybės narės pasiūlymas, kad galiausiai išlaidos turės būti sumažintos visose DFP išlaidų kategorijose.


© Europos Sąjunga

 

„Dauguma arba visos valstybės narės pritarė ne visiems mūsų derybų schemos elementams, tačiau visos valstybės narės pritarė tam, kad derybų schema būtų būsimo darbo pagrindas“, teigė posėdžiui pirmininkavęs Kipro Europos reikalų pirmininko ministras pavaduotojas Andreas Mavroyiannis.

„Delegacijos iš tiesų yra įsipareigojusios lapkričio 22–23 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime pasiekti susitarimą (...). Atsižvelgdami į šiandien ministrų pareikštas konstruktyvias pastabas jaučiamės padrąsinti tęsti darbą ir toliau rengti pagrindą kompromisui“, pareiškė ministras.

Pirmininkaujanti valstybė narė teigia, kad bendra viršutinė išlaidų riba 2014–2020 m., kaip siūlo Komisija (t. y. 1 033 mlrd. EUR įsipareigojimų ir 988 mlrd. EUR mokėjimų) turės būti „sumažinta“.

Derybų schemoje dar nepateikta jokių bendros viršutinės išlaidų ribos ar atskirų išlaidų kategorijų sumų. Pirmininkaujanti valstybė narė pateiks konkrečias sumas vėliau šiais metais, atsižvelgdama į tolesnes konsultacijas su valstybėmis narėmis.

Svarbiausia pirmininkaujančiai valstybei narei tenkanti užduotis – surasti tinkamą valstybėms narėms susirūpinimą keliančių klausimų ir prioritetų pusiausvyrą ir parengti pagrindą, kad specialiame vien tik DFP klausimui skirtame aukščiausiojo lygio susitikime lapkričio 22–23 d. būtų galima pasiekti susitarimą.

Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Herman Van Rompuy lapkričio mėn. pradės dvišales konsultacijas, kad iki lapkričio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikimo būtų susitarta dėl kuo daugiau derybų punktų.

Tolesni veiksmai

  • Spalio 16 d.: Bendrųjų reikalų tarybos posėdis. Tolesni debatai dėl DFP.
  • Spalio 22-26 d.: tikimasi, kad Europos Parlamentas priims savo atnaujintą poziciją dėl DFP.
  • Lapkričio 20 d.: Bendrųjų reikalų tarybos posėdis.
  • Lapkričio 22-23 d.: Europos Vadovų Tarybos susitikimas, skirtas DFP klausimui.


Pagrindiniai faktai

2014–2020 m. DFP nustatyti ES biudžeto prioritetai tuo laikotarpiu. Derybos dėl 2014–2020 m. DFP prasidėjo 2011 m. liepos mėn. ir tikimasi, kad jos bus užbaigtos iki 2012 m. pabaigos. Tai sudarytų sąlygas tam, kad naujoji DFP įsigaliotų 2014 m., priėmus atitinkamus teisės aktus.

Derybose dėl DFP dalyvaujančios šalys yra Europos Komisija, Taryba ir Europos Parlamentas. Kiekviena institucija įneša savo indėlį priimant naująją DFP. Derybos dėl DFP vedamos laikantis principo, kad nesusitarta dėl nieko, kol nesusitarta dėl visko.


Daugiau informacijos:
Tarybos DFP svetainės
Pranešimas spaudai
Ministrų debatai (vaizdo įrašas)
Spaudos konferencija (vaizdo įrašas)

 

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip    Ne


Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?