Mēs izmantojam sīkdatnes ("cookies"), lai nodrošinātu jums vislabāko mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanu. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes un kā jūs varat mainīt savus iestatījumus.

Sarunas par daudzgadu finanšu shēmu tuvojas noslēgumam

Gatavojoties Eiropadomes novembra sanāksmei, kura būs veltīta daudzgadu finanšu shēmai (DFS) laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam, ministri apsprieda pārskatīto t.s. "sarunu paketi", ar kuru prezidentvalsts Kipra nāca klajā Padomes 24. septembra sanāksmē. Atjauninātajā "paketē" ir samazināts iekļauto variantu skaits, un tā atspoguļo prezidentvalsts uzskatu, proti, ka beigās izmaksas nāksies mazināt visās DFS izmaksu kategorijās.


© Eiropas Savienība

 

"Ne visi mūsu sagatavotās sarunu paketes elementi bija pieņemami vairumam dalībvalstu vai visām dalībvalstīm, tomēr pilnīgi visas dalībvalstis piekrita, ka sarunu pakete ir pamats turpmākam darbam," sacīja Kipras viceministrs Eiropas lietās Andreass Mavrojannis (Andreas Mavroyiannis), kurš vadīja šo sanāksmi.

"Delegācijas ir patiesi apņēmušās vienošanos panākt Eiropadomes 22. un 23. novembra sanāksmē (…). Ministru konstruktīvie komentāri, kurus mēs šodien dzirdējām, ir iedrošinājums virzīties uz priekšu un turpināt gatavot pamatu kompromisa lēmumam," noslēgumā sacīja ministrs.

Prezidentvalsts uzskata, ka Komisijas ierosinātā maksimālā izdevumu kopsumma 2014.–2020. gadam (t. i., EUR 1 033 miljardi saistībās un EUR 988 miljardi maksājumos) būs "jākoriģē samazināšanas virzienā".

Sarunu paketē pagaidām vēl nav norādīta nedz maksimālā izdevumu kopsumma, nedz arī summas atsevišķās izdevumu kategorijās. Precīzas summas prezidentvalsts sarunu paketē iekļaus vēlāk šajā gadā pēc turpmākas apspriešanās ar dalībvalstīm.

Prezidentvalsts galvenais uzdevums ir atrast īsto līdzsvaru starp dalībvalstu bažām un prioritātēm un sagatavot pamatu, lai vienošanos varētu panākt īpašajā samitā, kas notiks 22. un 23. novembrī un būs veltīts tikai un vienīgi daudzgadu finanšu shēmai.

Novembrī Eiropadomes priekšsēdētājs Hermanis Van Rompejs (Herman Van Rompuy) sāks divpusējas konsultācijas, lai līdz novembra samitam vienotos par pēc iespējas lielāku skaitu sarunu jautājumu.

Turpmākie soļi

  • 16. oktobris – Vispārējo lietu padomes sanāksme. Turpmākas debates par DFS.
  • 22.–26. oktobris − plānots, ka Eiropas Parlaments pieņems atjauninātu nostāju par DFS.
  • 20. novembris – Vispārējo lietu padomes sanāksme.
  • 22.–23. novembris − Eiropadomes sanāksme, kas pilnībā veltīta daudzgadu finanšu shēmai.
     

Vispārīga informācija

Daudzgadu finanšu shēmā 2014.–2020. gadam ir noteiktas ES budžeta prioritātes šajā laikposmā. Sarunas par 2014.–2020. gada DFS sākās 2011. gada jūlijā, un tās ir plānots pabeigt līdz 2012. gada beigām. Ja tas izdosies, DFS stāsies spēkā 2014. gadā – pēc tam, kad būs pieņemti attiecīgie tiesību akti.

Sarunās par DFS piedalās Eiropas Komisija, Padome un Eiropas Parlaments. Katra iestāde sniedz savu ieguldījumu jaunās DFS pieņemšanā. Sarunās tiek ievērots princips – vienošanās ir panākta tikai tad, kad ir panākta vienošanās par visu.


Plašāka informācija
Informācija par DFS Padomes interneta vietnē
Paziņojums presei
Ministru debates (video)
Preses konference (video)
 

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Jā   


Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?