Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

Meerjarig financieel kader: onderhandelingen naderen eindfase

In de aanloop naar de zitting die de Europese Raad in november aan het meerjarig financieel kader (MFK) 2014-2020 zal wijden, hebben de ministers van gedachten gewisseld over een herzien "onderhandelingspakket" dat het Cypriotische voorzitterschap tijdens de zitting van de Raad van 24 september heeft gepresenteerd. Het herziene pakket bevat een beperkt aantal opties en beantwoordt aan het voorstel van het voorzitterschap, namelijk dat er uiteindelijk zal moeten worden bespaard in alle uitgavenrubrieken van het MFK.


© Fotolia

 

"Niet alle onderdelen van het onderhandelingspakket zijn door de meeste of alle lidstaten aanvaard, maar het pakket is wel door alle lidstaten aanvaard als basis voor de verdere besprekingen", zo verklaarde na afloop de heer Andreas Mavroyiannis, viceminister van Europese Zaken van Cyprus, die de zitting had voorgezeten.

"De delegaties hebben wel degelijk de wil om tijdens de zitting van de Europese Raad van 22‑23 november tot een akkoord te komen (…). De constructieve opmerkingen die de ministers vandaag hebben gemaakt, zijn een aanmoediging om door te gaan op de ingeslagen weg en voort te werken aan het compromis", aldus de minister.

Volgens het voorzitterschap zal het door de Commissie voor 2014-2020 voorgestelde uitgaven­plafond (1 033 miljard euro aan vastleggingen en 988 miljard euro aan uitgaven), "neerwaarts moeten worden bijgesteld".

In het onderhandelingspakket zijn nog geen cijfers opgenomen voor het algemene uitgavenplafond of afzonderlijke rubrieken. Het voorzitterschap zal de specifieke bedragen later dit jaar toevoegen, na verder overleg met de lidstaten.

De belangrijkste taak van het voorzitterschap bestaat erin het juiste evenwicht te vinden tussen de aandachtspunten en prioriteiten van de lidstaten, en tegelijk het terrein te effenen voor een akkoord tijdens de speciale top van 22-23 november, die uitsluitend aan het MFK is gewijd.

Herman Van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad, zal in november bilaterale gesprekken voeren om nog vóór de top van november over zoveel mogelijk onderhandelingspunten overeenstemming te bereiken.

Volgende stappen

  • 16 oktober: zitting van de Raad Algemene Zaken voortzetting van de bespreking van het MFK
  • 22 en 26 oktober: het Europees Parlement neemt naar verwachting zijn geactualiseerd standpunt over het MFK in
  • 20 oktober: zitting van de Raad Algemene Zaken
  • 22 en 23 november: zitting van de Europese Raad, gewijd aan het MFK.

 

Achtergrond

Het MFK 2014-2020 bepaalt de begrotingsprioriteiten van de EU voor de periode 2014 tot en met 20120. De onderhandelingen over het MFK 2014-2020 zijn gestart in juli 2011 en zullen naar verwachting eind 2012 zijn afgerond. Aldus kan het nieuwe MFK in werking treden in 2014, na de vaststelling van de desbetreffende wetgeving.

De partijen bij de MFK-onderhandelingen zijn de Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement. Elke instelling draagt op haar manier bij tot de vaststelling van het nieuwe MFK. De onderhandelingen worden gevoerd volgens het beginsel dat er geen akkoord is zolang niet over alles een akkoord is bereikt.

 

Meer informatie:
Webpagina's van de Raad over het MFK 
Persmededeling 
Ministerieel debat (video)
Persconferentie (video)

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

Ja    Nee


Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?