Aby mogli Państwo jak najskuteczniej korzystać z naszej strony, zastosowaliśmy pliki cookie. Więcej informacji: jak stosujemy pliki cookie i jak zmienić swoje ustawienia.

Finanse 2014–2020: negocjacje coraz bliżej finiszu

W ramach przygotowań do listopadowego posiedzenia Rady Europejskiej, które ma być poświęcone wieloletnim ramom finansowym na okres 2014–2020, ministrowie omówili zmienioną wersję schematu negocjacyjnego, przedstawioną przez prezydencję cypryjską na posiedzeniu Rady w dniu 24 września. W uaktualnionej wersji znalazła się mniejsza liczba opcji oraz uwzględniona została sugestia prezydencji, że ostatecznie żaden z działów ram finansowych nie uniknie cięć.


© Fotolia

„Nie wszystkie elementy schematu negocjacyjnego zyskały aprobatę większości czy wszystkich państw członkowskich. Wszystkie państwa członkowskie zaaprobowały jednak schemat negocjacyjny jako podstawę do dalszych prac” – powiedział Andreas Mavroyiannis, cypryjski wiceminister spraw europejskich, który przewodniczył posiedzeniu.

„Delegacjom naprawdę zależy na tym, żeby na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 22–23 listopada doszło do porozumienia (…). Ponieważ ministrowie przedstawili dziś konstruktywne uwagi, zyskaliśmy zachętę, by dalej pracować nad kompromisem” – stwierdził minister.

Prezydencja daje do zrozumienia, że zaproponowany przez Komisję ogólny pułap wydatków na lata 2014–2020 (tzn. 1 033 mld euro w zobowiązaniach i 988 mld euro w płatnościach) będzie „musiał zostać obniżony”.

W schemacie negocjacyjnym nie ma jeszcze żadnych konkretnych kwot: ani ogólnego pułapu wydatków, ani wydatków na poszczególne działy. Prezydencja wprowadzi je w późniejszych miesiącach tego roku, po dalszych konsultacjach z państwami członkowskimi.

Najważniejszym zadaniem prezydencji jest właściwie wyważyć sprawy, które są dla państw członkowskich problematyczne, i te, które są dla nich priorytetowe, oraz przygotować grunt pod porozumienie, tak by można je było osiągnąć na specjalnym szczycie 22–23 listopada poświęconym wyłącznie wieloletnim ramom finansowym.

W listopadzie przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy rozpocznie negocjacje dwustronne, tak by wypracować porozumienie co do jak największej liczby spraw jeszcze przed listopadowym posiedzeniem.

Co dalej?

  • 16 października: posiedzenie Rady do Spraw Ogólnych. Dalsza debata nad wieloletnimi ramami finansowymi.
  • 22–26 października: Parlament Europejski ma przyjąć uaktualnione stanowisko w sprawie wieloletnich ram finansowych.
  • 20 listopada: posiedzenie Rady do Spraw Ogólnych.
  • 22–23 listopada: posiedzenie Rady Europejskiej poświęcone wieloletnim ramom finansowym.

 

Kontekst

W wieloletnich ramach finansowych na okres 2014–2020 przedstawione zostaną priorytety budżetowe UE na ten okres. Negocjacje w ich sprawie rozpoczęły się w lipcu 2011 roku i powinny się zakończyć do grudnia 2012 roku. Dzięki temu ramy te będą mogły wejść w życie w 2014 roku, po tym jak przyjęte zostanie stosowne ustawodawstwo.  

Stronami negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych są Komisja Europejska, Rada i Parlament Europejski. Każda z tych instytucji we własny sposób uczestniczy w ich przyjęciu. Negocjacje prowadzone są w myśl zasady: „nic nie jest ustalone, dopóki nie jest ustalone wszystko”.

 

Więcej informacji:
Strona Rady o wieloletnich ramach finansowych 
Komunikat prasowy 
Debata ministrów (wideo)
Konferencja prasowa (wideo)

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak    Nie


Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?