Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

Een nieuw Europees systeem om te helpen bij het bewaken van onze planeet


Een nieuw Europees systeem om te helpen bij het bewaken van onze pl

aneet


De visie van een kunstenaar op Sentinel-4

Foto: ESA - P.Carril

Met het GMES-initiatief (wereldwijde monitoring van milieu en veiligheid) ontwikkelt Europa zijn eigen systeem voor de monitoring van de toestand en de evolutie van ons milieu. Dit prestigieuze project is één van de onderwerpen die op 29 mei tijdens de zesde zitting van de Ruimteraad zijn besproken door de ministers die verantwoordelijk zijn voor het Europees ruimtevaartbeleid en vertegenwoordigers van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA).

GMES zal aardobservatiegegevens voortbrengen welke afkomstig zijn van op de aarde en in de ruimte gesitueerde infrastructuur. De ruimtecomponent omvat 5 satellietmissies, Sentinels geheten, die door de ESA worden ontwikkeld. De in situcomponent omvat sensoren op de grond, in de oceanen of op vliegtuigen. Deze faciliteiten bestaan reeds en bevinden zich zowel binnen als buiten de EU.

De GMES-diensten zullen op 5 verschillende gebieden worden verstrekt:

1.Landbewaking (geografische gegevens over bodemgebruik, gewasmonitoring)

2.Zeebewaking (opsporing van olieverontreininging, weersvoorspellingen)

3.Atmosfeerbewaking (luchtkwaliteit, blootstelling aan UV-straling)

4.Noodmaatregelen (snelle kartering voor humanitaire hulp)

5.Veiligheid (grensbewaking).

GMES zal toegang bieden tot actuele en betrouwbare gegevens, die bijvoorbeeld kunnen bijdragen tot het beperken van het effect van de klimaatverandering en het verbeteren van de civiele veiligheid. Tot de gebruikers zullen besluitvormers behoren, alsook bedrijven en iedereen die de informatie nuttig acht. Het initiatief ontwikkelt zich naar zijn operationele fase toe, die in 2011 zal aanvangen.

Verwacht wordt dat de GMES-basisdiensten en hun toepassingen het Europese innovatie- en concurrentievermogen een krachtige impuls zullen geven.

Meer informatie:

Persmededeling van de Raad(pdf)

Webcast van de persconferentie van de Raad

GMES-website van de EC

Website GMES O&O (SWIFT)

GMES-website van de ESA

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

Ja    Nee


Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?