Utilizăm cookie-uri pentru a ne asigura că vă oferim o experiență optimă de navigare pe site-ul nostru. Pentru informații suplimentare, consultați pagina cum utilizăm cookie-urile și cum puteți schimba setările.

Un nou sistem european care va contribui la protejarea planetei


Un nou sistem european care va contribui la protejarea planetei


Sentinel-4 - reprezentare artistica
Foto: ASE - P.Carril

Prin iniţiativa GMES (Global Monitoring for Environment and Security - Monitorizare globală pentru mediu şi securitate), Europa dezvoltă un sistem propriu de monitorizare a stării şi a evoluţiei mediului pe planeta noastră. Acest proiect reprezentativ s-a numărat printre subiectele dezbătute de miniştrii europeni responsabili cu politica spaţială şi de reprezentanţii Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) cu ocazia celei de a şasea reuniuni a Consiliului Spaţiu, derulate la 29 mai.

GMES va produce date de observaţie a Pământului colectate atât de la infrastructuri spaţiale, cât şi de la infrastructuri terestre. Componenta spaţială cuprinde 5 misiuni satelitare, numite „Sentinel”, aflate în curs de dezvoltare în cadrul ESA. Componenta in-situ cuprinde senzori tereştri, pe suprafaţa oceanelor sau transportaţi cu ajutorul aeronavelor. Aceste instalaţii există deja şi sunt plasate atât pe teritoriul UE, cât şi în afara acestuia.

Vor fi furnizate servicii în următoarele 5 domenii:

1. Terestru (date geografice privind acoperirea terenurilor, supravegherea producţiei agricole)

2. Marin (detectarea deversărilor de produse petroliere, prognoze meteo )

3. Atmosferă (calitatea aerului, expunerea la raze UV)

4. Răspuns în situaţii de urgenţă (hărţi rapide pentru acordarea ajutorului umanitar)

5. Securitate (supravegherea frontierelor)

GMES va oferi acces rapid la date fiabile, care pot contribui, de exemplu, la atenuarea impactului schimbărilor climatice şi la îmbunătăţirea securităţii civile. Printre utilizatorii acestor servicii se vor număra factori de decizie, întreprinderi sau orice persoană care consideră utile aceste informaţii. Iniţiativa înaintează către faza sa operaţională, care va fi lansată în 2011.

Se aşteaptă ca serviciile de bază GMES şi aplicaţiile acestora să constituie un impuls important pentru inovare şi competitivitate în Europa.

Pentru informații suplimentare, consultaţi:

Comunicatul de presa al Consiliului(pdf)

Difuzarea conferinţei de presă pe site-ul Consiliului

Site-ul Web GMES al Comisiei Europene

Site-ul Web GMES R&D (SWIFT)

Site-ul Web GMES al ESAAjutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

Da    Nu


Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: