Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

Нови правила за наследяването с международен елемент

С увеличаването на хората, живеещи и работещи в друга държава — членка на ЕС, все по-често възниква въпросът — правото на коя държава е приложимо в момента на наследяването? Правото на мястото на обичайното местопребиваване на починалото лице, гласят новите правила, приети от Съвета по правосъдие и вътрешни работи на 8 юни.


© Fotolia

Всяка година в Европейския съюз се разглеждат около 4,5 милиона наследства. Близо 10 % от тях са трансгранични и стойността им се оценява на повече от 120 милиона евро. Новият регламент ще даде правна сигурност на живеещите в чужбина, които искат да планират въпроса с наследяването. Освен това регламентът ще помогне на техните наследници да избегнат многото правни и административни усложнения, на които иначе може да се натъкнат при наследяването на имущество в друга държава членка.

Отправният критерий ще бъде обичайното местопребиваване на починалото лице към момента на смъртта. Въз основа на този критерий ще бъде определено правото, което урежда прехвърлянето на всички активи независимо от тяхното естество и местоположение, както и компетентният орган. Ако обаче хората предпочитат да изберат правото на страната, чиито граждани са, те могат да посочат това в завещанието си.

Освен това с регламента се създава европейско удостоверение за наследство, което ще позволи на хората да доказват например, че са наследници или управители на имуществото. Удостоверението, което ще се признава в целия ЕС, представлява значително подобрение на сегашната ситуация, при която хората понякога срещат трудности да упражнят своите права или правомощия.

Въпросът за наследника ще се определя от приложимото за наследяването право. Въпросите за данъците и занапред ще се уреждат в съответствие с националното законодателство.

Регламентът, който беше приет съвместно от Съвета и Европейския парламент, ще бъде приложим — три години след влизането му в сила — във всички държави членки с изключение на Дания, Обединеното кралство и Ирландия.

 

 

Връзки:
Регламент относно трансграничното наследяване
(пълен текст във формат pdf)
Съветът приема правила за целия ЕС по въпросите на наследяването
(съобщение за печата във формат pdf)
Пресконференция
(видеоматериал на няколко езика)
Портал за електронно правосъдие

 

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да    Не


Какво търсехте?

Имате ли предложения?