Napomene o autorskom pravu

© Europska unija, 2017

Umnožavanje je dopušteno uz navođenje izvora, osim ako je drukčije navedeno.

Ako se za umnožavanje ili upotrebu tekstualnih ili multimedijalnih informacija (zvuka, slike, softvera itd.) zahtijeva prethodno odobrenje, takvo odobrenje poništava gore spomenuto opće odobrenje i u njemu se jasno navode ograničenja korištenja.

Ograničenja autorskog prava za odjeljak sustava PRADO internetske stranice

Ni u kojem slučaju ne smijete:

  • distribuirati, upotrebljavati, umnožavati ili na bilo koji drugi način duplicirati bilo koje materijale koji se nalaze na odjeljku sustava PRADO, osim ako je to izričito odobreno ovdje ili ako je to odobrio GTV
  • prodavati, pozajmljivati, iznajmljivati, davati u najam, ponovno licencirati, podlicencirati, prosljeđivati, distribuirati, ponovno distribuirati ili zakupiti na određeno razdoblje odjeljak sustava PRADO ili njegove dijelove te "uokvirivati” ili "zrcaliti” materijale ili usluge koje se nalaze na odjeljku sustava PRADO ili su dostupne s njega ili na bilo kojem drugom uređaju koji funkcionira preko poslužitelja ili interneta bez prethodnog izričitog pisanog odobrenja GTV-a; ovime se daje odobrenje za stvaranje internetskih poveznica na stranice sustava PRADO; za objavu takve poveznice nije potrebna daljnja dozvola GTV-a
  • uklanjati, unositi izmjene ili na bilo koji drugi način neovlašteno mijenjati bilo koje naslove, žigove, autorska prava, obavijesti o ograničenim pravima ili ostale napomene o pravu vlasništva ili bilo koje licencne ugovore koji su uključeni ili omogućeni na odjeljku sustava PRADO
  • iskorištavati, skupljati, prikupljati ili objedinjavati bilo kakav materijal, osim u službene i nekomercijalne svrhe
  • iskorištavati, skupljati, prikupljati ili objedinjavati informacije ili podatke o ostalim korisnicima, uključujući adrese e-pošte, bez njihova pristanka.