Jezična politika

Cilj Glavnog tajništva Vijeća EU-a (GTV) jest da njegove internetske stranice budu što pristupačnije njegovim korisnicima. Stoga se sav sadržaj na našim internetskim stranicama objavljuje barem na engleskom i francuskom, a većina sadržaja naših internetskih stranica dostupna je na svim jezicima EU-a. 

Koji se jezici mogu naći na ovim internetskim stranicama?

Na ovim internetskim stranicama mogu se naći 24 službena jezika EU-a:

bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, mađarski, malteški, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, talijanski i švedski.

Kako se služi jezicima na internetskim stranicama Vijeća?

Na internetskim stranicama provode se tri različite jezične politike:

  1. sadržaj objavljen na sva 24 službena jezika EU-a
  2. sadržaj objavljen samo na engleskom i francuskom jeziku
  3. sadržaj objavljen na engleskom, francuskom i svim drugim relevantnim jezicima.

Obvezna jezična politika nalaže da sav sadržaj bude objavljen na svim jezicima EU-a u isto vrijeme. To uključuje službene dokumente u javnom registru Vijeća.

Jedina iznimka od tog pravila jest sadržaj objavljen na internetskim stranicama u odjeljcima „Sastanci” i „Mediji”.

Sastanci

Detaljne informacije o sastancima sastava Vijeća objavljuju se samo na engleskom i francuskom jeziku. Međutim, osnovne informacije o sastanku, poput datuma, mjesta i glavnih točaka rasprave, dostupne su na svim jezicima EU-a. Kratak sažetak sastanaka svih sastava Vijeća i sastanaka europodručja objavljuje se na kraju sastanka na svim jezicima.

Informacije o sastancima Europskog vijeća objavljuju se na svim jezicima EU-a, osim najnovijih informacija tijekom sastanka, koje su dostupne samo na engleskom i francuskom jeziku.

Proizvodi namijenjeni medijima

Zbog specijalističke prirode njihove ciljane publike, brojni proizvodi namijenjeni medijima objavljuju se samo na engleskom i francuskom jeziku. To uključuje:

  • izjave Euroskupine i predsjednika Euroskupine
  • izjave u ime EU-a koje daje Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku 
  • dvotjedno planiranje Ureda za medije
  • obavijesti medijima koje se objavljuju uoči posebnih događaja, poput sastanaka na vrhu sa zemljama koje nisu članice EU-a
  • izjave, primjedbe i govore predsjednika Europskog vijeća – oni se često objavljuju na drugim relevantnim jezicima, u skladu s tematikom

Zbog potrebe brzog obavješćivanja medija o određenim pitanjima, priopćenja za medija prvo se objavljuju na njihovu izvornom jeziku, a potom se prevode na ostala 23 jezika EU-a. Prevedene inačice nastojimo objaviti što je prije moguće nakon objave izvorne verzije, a svaka nova jezična inačica objavljuje se čim je dostupna.

Zašto ne mogu pronaći informacije na svom jeziku?

Cilj GTV-a jest korisnicima njegovih internetskih stranica pružiti što je moguće više ažuriranih informacija na jeziku koji najbolje razumiju.

Međutim, raspolažemo ograničenim proračunom i resursima za prijevode. To nažalost znači da sav sadržaj ne može biti pravovremeno preveden na sve jezike EU-a. Stoga svoje resurse usmjeravamo na način kojim osiguravamo da je ključan sadržaj dostupan na svim jezicima, pri čemu ograničavamo izbor jezika za sadržaj koji je namijenjen posebnoj publici kao što su mediji.

Iako sadržaj nekih internetskih stranica možda nije dostupan na vašem jeziku, još uvijek možete pristupiti zakonodavstvu EU-a i službenim dokumentima Vijeća i Europskog vijeća na sva 24 jezika putem javnog registra.