Idi na sadržaj
Pretplata na primanje e-pošte

Informacije na ovim internetskim stranicama podliježu pravilima o zaštiti osobnih podataka, autorskim pravima i izjavi o ograničenju odgovornosti Vijeća.

Posjećivanje ili upotreba ovih stranica podrazumijeva prihvaćanje svih općih uvjeta navedenih u nastavku.

Zaštita osobnih podataka

Vijeće se obvezuje poštovati privatnost. Zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka koju provodi Vijeće temelji se na Uredbi (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. kojom se određuju načela i dužnosti koje europske institucije moraju poštovati pri obradi osobnih podataka te na Odluci Vijeća 644/2004 od 13. rujna 2004. kojom se utvrđuju daljnja provedbena pravila u vezi sa zaštitom podataka u odnosu na Vijeće.

„Osobni podaci” znači sve informacije koje se odnose na fizičke osobe čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Osoba čiji se identitet može utvrditi jest osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno prema identifikacijskom broju ili prema jednom ili više svojstava značajnih za njezin identitet.

Pristup informacijama dostupnima na internetskim stranicama Vijeća ili putem tih stranica od korisnika u načelu ne zahtijeva podnošenje osobnih podataka. Međutim, za upotrebu određenih internetskih usluga, primjerice podnošenja zahtjeva za posjet Vijeću ili slanja pitanja Službi za informiranje javnosti, od vas se pri ispunjavanju obrasca može tražiti da dostavite osobne podatke, poput podataka za kontakt (prezime i ime, zanimanje, poštanska adresa, adresa e-pošte, telefonski broj ili nacionalnost). Vijeće će takve osobne podatke prikupljati samo u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se ispunile točno određene svrhe definirane za svaku internetsku uslugu.

Za svaku posebnu internetsku uslugu detalji voditelja obrade podataka (osobe koja je odgovorna za obradu vaših prikupljenih osobnih podataka) pojavljuju se na izjavi o zaštiti podataka koja se objavljuje za svaku takvu uslugu i/ili u javnom registru operacija obrade podataka koji vodi službenik za zaštitu podataka u instituciji.

U odjeljku internetske stranice posvećenom sustavu PRADO prikazani su samo uzorci isprava (ili dijelovi uzoraka isprava) koje su zemlje sudionice (vlasnice isprava) službeno stavile na raspolaganje za objavljivanje na internetu. Ne upotrebljavaju se vjerodostojni osobni podaci osim ako je potrebno. Kako bi se osigurala zaštita privatnosti i osobnih podataka, prilikom upotrebe vjerodostojnih isprava (a ne uzoraka) u najvećoj se mogućoj mjeri osigurava da sve pojedinosti na osnovu kojih bi se mogao utvrditi identitet osobe nisu čitljive osim ako su upravo pojedine podatkovne stavke predmet unosa.

Kako biste ostvarili svoja prava ili dobili dodatne informacije, možete se izravno obratiti odgovornom voditelju obrade podataka. Možete se obratiti i službeniku za zaštitu podataka u Vijeću kako biste dobili mišljenje o radnjama obrade koje se odnose na vas ili koje obavljate. Ako mislite da su vam obradom osobnih podataka narušena prava, možete uložiti prigovor Europskom nadzorniku za zaštitu podataka koji je neovisno nadzorno tijelo.

Na ovim internetskim stranicama ponekad se navode poveznice na druge internetske stranice. Budući da Vijeće ne nadzire te stranice, predlažemo da se upoznate s njihovom politikom o privatnosti.

Kolačići

Na ovim internetskim stranicama za analizu njihove upotrebe upotrebljava se Google Analytics, usluga web-analize koju pruža Google Inc. te Siteimprove za uočavanje i ispravljanje pogrešaka povezanih s pristupačnošću. Za više detalja pogledajte politiku o kolačićima na našim stranicama.

Izjava o ograničenju pravne odgovornosti

Vijeće održava ove internetske stranice da bi se olakšao pristup javnosti informacijama o aktivnostima i politikama Vijeća općenito. Naš je cilj pobrinuti se da te informacije budu ažurne i točne. Međutim, Vijeće ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u odnosu na materijal koji se nalazi na ovim internetskim stranicama. Taj materijal:

  • čine isključivo općenite informacije koje se ne odnose na posebne okolnosti bilo kojeg pojedinca ili subjekta
  • nije nužno sveobuhvatan, potpun, točan ili ažuran
  • katkad je povezan s vanjskim stranicama koje službe Vijeća ne nadziru i za koje Vijeće ne preuzima odgovornost
  • ne predstavlja stručan ni pravni savjet (ako vam je potreban konkretan savjet, uvijek se savjetujte s kvalificiranim stručnjakom).

Naglašavamo da ne postoji jamstvo da je dokument dostupan na internetu potpuno identičan službeno donesenom tekstu. Autentičnim se smatra samo zakonodavstvo Europske unije objavljeno u elektroničkim izdanjima Službenog lista Europske unije.

Cilj nam je što više smanjiti probleme uzrokovane tehničkim pogreškama. Međutim, neki podaci ili informacije na našim stranicama mogu biti stvoreni ili strukturirani u datotekama ili formatima koji sadrže pogreške te ne možemo jamčiti da zbog tih problema neće doći do prekida naše usluge ili da oni na nju neće utjecati. Pokušat ćemo ispraviti pogreške ako nam se na njih ukaže. Međutim, Vijeće ne preuzima odgovornost za izravnu ili neizravnu štetu koja može proizaći iz korištenja ovim stranicama.

Ovom izjavom o ograničenju odgovornosti ne namjerava se ograničiti odgovornost Vijeća u suprotnosti s bilo kojim uvjetima utvrđenima u primjenjivom nacionalnom ili europskom pravu niti se njome namjerava izuzeti Vijeće od odgovornosti za pitanja koja se ne mogu izuzeti na temelju članka 340. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).