Rue de la Loi / Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles

Belgija

Telefon: +32 22816111 Telefaks: +32 22816934

Info Point Europa
Rue Archimède / Archimedesstraat 1

B-1048 Bruxelles

Belgija

Telefon: +32 22965555

Kako do tamo

Sjedišta Europskog vijeća i Vijeća EU-a nalaze se u briselskoj europskoj četvrti, pokraj kružnog toka Schuman. Ako nemate pristup parkiralištima Vijeća, preporučujemo vam da se koristite javnim prijevozom budući da u europskoj četvrti nema mnogo parkirnih mjesta.

  • Metro ili autobus

Autobusi 12 i 21: od briselske zračne luke u Zaventemu do kružnog toka Schuman
Autobusi 22, 27, 28, 36, 60, 64: autobusna postaja na području kružnog toka Schuman
Linije metroa 1 i 5: Postaja Schuman

  • Vlak

Željezničke postaje Bruxelles Midi, Bruxelles Central i Bruxelles Nord povezane su sa željezničkom postajom Bruxelles Schuman koja se nalazi u neposrednoj blizini sjedišta Vijeća.