Zgrade Vijeća

Glavno tajništvo

Uprava Vijeća, Glavno tajništvo Vijeća, prethodno je bila smještena na različitim lokacijama u Bruxellesu. S ciljem racionalizacije unutarnjeg funkcioniranja i troškova Vijeće EU-a izradilo je program zgrada čija je svrha bila objediniti cjelokupnu administrativnu djelatnost institucije i sastanke unutar manjeg broja susjednih zgrada.

Tim planom zgrada ujedno se odgovorilo na funkcionalne potrebe u razvoju:

  • odluku Europskog vijeća da održava sve svoje sastanke u Bruxellesu, čime se zamjenjuje prethodna rotacija po državama članicama
  • proširenje EU-a, čime je 13 zemalja postalo članicama u deset godina
  • donošenje Ugovora iz Lisabona, čime je stvorena funkcija stalnog predsjednika Europskog vijeća.

Postojeća zgrada Justus Lipsius djelomično je preoblikovana, a nova zgrada Lex kupljena je kako bi se u nju smjestio sve veći broj odjela za prevođenje. U tijeku je izgradnja nove zgrade, zgrade Europa, namijenjene za sastanke Vijeća i Europskog vijeća.

Zgrada Justus Lipsius

Od 1995. zgrada Justus Lipsius sjedište je Vijeća EU-a i Glavnog tajništva Vijeća. Stupanjem na snagu Ugovora iz Nice u njoj su se privremeno počeli održavati sastanci Europskog vijeća. Sastanci Vijeća EU-a i Europskog vijeća održavat će se u zgradi Europa kada bude dovršena.

Zgrada Lex

Od 2007. zgrada Lex dom je prevoditeljske službe Glavnog tajništva Vijeća. Prethodno su odjeli bili smješteni na brojnim lokacijama u Bruxellesu. U zgradi Lex pod jednim su krovom objedinjeni svi jezični odjeli te se u njoj nalaze novi odjeli koji su uspostavljeni nakon proširenja EU-a.

Zgrada Europa

U zgradi Europa održavat će se sastanci Europskog vijeća, Vijeća EU-a i drugih tijela na visokoj razini. U funkciji će u potpunosti biti početkom 2017.

Druge zgrade

Centar Info Point Europa

Tim javnim informacijskim centrom zajednički upravljaju Vijeće i Komisija.

Europski konferencijski centar (Luxembourg)

Na temelju pravila određenih Ugovorima, Vijeće Europske unije sastaje se u Luxembourgu u travnju, lipnju i listopadu. Tijekom tih mjeseci Vijeće od luksemburške vlade unajmljuje Europski konferencijski centar.

Overijse

To je glavno skladište Glavnog tajništva koje se nalazi južno od Bruxellesa. Sastoji se od triju prostorija ukupne površine od oko 5000 m2.