Zgrade Vijeća

Glavno tajništvo

Uprava Vijeća, Glavno tajništvo Vijeća, prethodno je bila smještena na različitim lokacijama u Bruxellesu. S ciljem racionalizacije unutarnjeg funkcioniranja i troškova Vijeće EU-a izradilo je program zgrada čija je svrha bila objediniti cjelokupnu administrativnu djelatnost institucije i sastanke unutar manjeg broja susjednih zgrada.

Tim planom zgrada ujedno se odgovorilo na funkcionalne potrebe u razvoju:

  • odluku Europskog vijeća da sve svoje sastanke održava u Bruxellesu, čime je zamijenjena prethodna rotacija po državama članicama
  • proširenje EU-a, čime je 13 zemalja postalo članicama u deset godina
  • donošenje Ugovora iz Lisabona, čime je stvorena funkcija stalnog predsjednika Europskog vijeća.

Postojeća zgrada Justus Lipsius djelomično je preoblikovana, a druga zgrada Lex kupljena je kako bi se u nju smjestio sve veći broj odjela za prevođenje. Nova zgrada, zgrada Europa, koja je namijenjena održavanju sastanaka Vijeća i Europskog vijeća, u funkciji je od siječnja 2017.

Zgrada Justus Lipsius

Od 1995. zgrada Justus Lipsius sjedište je Vijeća EU-a i Glavnog tajništva Vijeća. Stupanjem na snagu Ugovora iz Nice u njoj su se privremeno počeli održavati sastanci Europskog vijeća. Od početka 2017. sastanci Vijeća EU-a i Europskog vijeća prebačeni su u novu zgradu Europa.

Zgrada Lex

Od 2007. zgrada Lex dom je prevoditeljske službe Glavnog tajništva Vijeća. Prethodno su odjeli bili smješteni na brojnim lokacijama u Bruxellesu. U zgradi Lex pod jednim su krovom objedinjeni svi jezični odjeli te se u njoj nalaze novi odjeli koji su uspostavljeni nakon proširenja EU-a.

Zgrada Europa

U zgradi Europa održavaju se sastanci Europskog vijeća, Vijeća EU-a i drugih tijela na visokoj razini. U funkciji je od početka 2017.

Druge zgrade

Centar Info Point Europa

Tim javnim informacijskim centrom zajednički upravljaju Vijeće i Komisija.

Europski konferencijski centar (Luxembourg)

Na temelju pravila određenih Ugovorima, Vijeće Europske unije sastaje se u Luxembourgu u travnju, lipnju i listopadu. Tijekom tih mjeseci Vijeće od luksemburške vlade unajmljuje Europski konferencijski centar.

Neder-over-Hembeek

To je glavno skladište Glavnog tajništva koje se nalazi na sjeveru Bruxellesa. Sastoji se od jedne prostorije s površinom od 4400 m2. Skladište se dijeli s drugim institucijama EU-a.