Opći upiti

Glavno tajništvo

Pitanja o Europskom vijeću i Vijeću

Opća pitanja o organizaciji, radu i aktivnostima Europskog vijeća i Vijeća mogu se uputiti Službi za informiranje javnosti. Napominjemo da ta služba ne može davati pravne savjete niti komentirati specifična pitanja.

Kako postaviti pitanje

 • Nazovite: +32 22815650
 • Pošaljite telefaks: +32 22814977
 • Pišite na adresu:
  Glavno tajništvo Vijeća Europske unije
  DGF – Služba za informiranje javnosti
  Rue de la Loi 175
  1048 Bruxelles
  Belgija

Pitanja možete postaviti na bilo kojem od 24 službena jezika EU-a. Na vaše pitanje odgovorit ćemo u roku od 15 radnih dana.

Postupak za podnošenje pritužbi

Činimo sve kako bismo ponudili uslugu najviše kvalitete.

Ako smatrate da ste u komunikaciji sa službama GTV-a podvrgnuti nepravilnostima u postupanju, napominjemo vam da imate pravo podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu. Međutim, kako bi Ombudsman mogao prihvatiti vašu pritužbu, potrebno je da je prvo iznesete službi Vijeća Europske unije koja se bavila vašim prvotnim zahtjevom.

Nastojat ćemo otkloniti uzrok vašeg nezadovoljstva, u mjeri u kojoj je to moguće i prikladno.