Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH)

Vijeće EU-a

Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo donosi zakonodavstvo u nizu područja koja se odnose na proizvodnju hrane, ruralni razvoj i upravljanje ribarstvom.

Kako radi Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo?

Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo okuplja ministre iz svih država članica EU-a. Većinu država članica predstavlja jedan ministar za oba sektora, iako neke šalju dva ministra – jednoga za poljoprivredu i drugoga za ribarstvo.

Na sastancima sudjeluje i europski povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj ili europski povjerenik za pomorstvo i ribarstvo.

Sastanci se obično održavaju jednom mjesečno.

O poljoprivrednoj i ribarstvenoj politici

Vijeće donosi zakonodavstvo, i to u većini slučajeva zajedno s Europskim parlamentom, u nizu područja koja se odnose na proizvodnju hrane, ruralni razvoj i upravljanje ribarstvom.

Područja u okviru poljoprivredne politike uključuju zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP), pravila o unutarnjem tržištu za poljoprivredu, šumarstvo, ekološku proizvodnju, kvalitetu proizvodnje te sigurnost hrane i hrane za životinje. Cilj je mjera koje se odnose na ZPP povećati poljoprivrednu produktivnost, poljoprivrednicima osigurati primjeren životni standard, stabilizirati tržišta, osigurati dostupnost opskrbe te osigurati opskrbu potrošača hranom po razumnim cijenama.

Vijeće donosi i zakonodavstvo o ribarstvenoj politici, utvrđivanju ukupnih dopuštenih ulova (TAC) i kvota za svaku vrstu te raspodjeli ribolovnih mogućnosti. Ključan je izazov povećati okolišnu i gospodarsku održivost ribarstva te pritom riješiti pitanja poput prekomjernog izlova i prevelikog kapaciteta flota.

Prioriteti Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo za vrijeme estonskog predsjedanja

Poljoprivreda

U području poljoprivrede glavna je tema estonskog predsjedništva budućnost zajedničke poljoprivredne politike (ZPP). Predsjedništvo će staviti naglasak na pojednostavnjenje ZPP-a, uglavnom u svjetlu skupne uredbe.

Predsjedništvo također ima za cilj:

  • osigurati održivost i konkurentnost poljoprivrede EU-a
  • ojačati položaj proizvođača u lancu opskrbe hranom
  • doprinijeti borbi protiv otpornosti na antimikrobna sredstva
  • dati prioritet planiranju djelovanja u nepredvidivim situacijama u području biljnog zdravstva

Posebnu pozornost posvetit će i održivoj uporabi poljoprivrednog tla. U listopadu se u Tallinu planira održati konferencija na visokoj razini pod nazivom „Tla za održivu proizvodnju hrane i usluge ekosustava”.

Estonsko predsjedništvo teži otvorenoj trgovinskoj politici i trgovinskim sporazumima te će pripremiti i dobiti odobrenje za stajališta EU-a u međunarodnim organizacijama.

Predsjedništvo će također promicati raspravu o načinima primjene digitalnih rješenja za učinkovite mjere kontrole. U suradnji s Europskom komisijom organizirat će se konferencija na kojoj će se raspravljati o integriranom sustavu upravljanja informacijama za službene kontrole (IMSOC).

Ribarstvo

Prioritet su estonskog predsjedništva u području ribarstva uredbe o kvotama jer moraju biti donesene do 2018.

Predsjedništvo namjerava donijeti:

  • ribolovne mogućnosti u Baltičkome moru
  • ribolovne mogućnosti u Crnome moru
  • ribolovne mogućnosti u vodama EU-a i izvan njih.

Cilj je zajedničke ribarstvene politike postići najviši održivi prinos do 2020.

Predsjedništvo želi ostvariti napredak u drugim područjima, kao što su planovi upravljanja, nastojeći ostvariti opći pristup gdje to bude moguće. Također želi ponovo pokrenuti raspravu o višegodišnjem planu upravljanja lososom u Baltičkome moru.

Tijekom svog mandata predsjedništvo namjerava promicati rad na planu upravljanja u Sjevernom moru i okvirnoj uredbi o tehničkim mjerama te, potencijalno, na prijedlogu o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama.

Estonsko predsjedništvo također namjerava započeti raspravu o budućnosti Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) tako što će zajedno s Europskom komisijom organizirati konferenciju o toj temi.