Idi na sadržaj
Pretplata na primanje e-pošte

Vijeće za konkurentnost radi na jačanju konkurentnosti i povećanju rasta u EU-u. Bavi se četirima glavnim područjima politika: unutarnjim tržištem, industrijom, istraživanjem i inovacijama te svemirom.

Kako radi Vijeće za konkurentnost?

Ovisno o dnevnom redu, Vijeće za konkurentnost okuplja ministre nadležne za trgovinu, gospodarstvo, industriju, istraživanje i inovacije te svemir iz svih država članica. Na sastancima sudjeluju i odgovarajući europski povjerenici.

Sastanci se održavaju barem četiri puta godišnje.

O europskoj politici konkurentnosti

U svojoj ulozi tvorca politika Vijeće nastoji ojačati konkurentnost i rast EU-a. Pri tome obuhvaća raznovrsna područja politika kao što su unutarnje tržište, industrija, istraživanje i inovacije te svemir.

Na unutarnjem tržištu Vijeće kao zakonodavac djeluje kako bi se uklonile prepreke koje ometaju prekogranične tokove proizvodâ, radnika, kapitala i usluga.

U području industrije Vijeće kombinira horizontalni pristup, kojim se nastoji integrirati interese industrijske politike u sve druge povezane politike EU-a, sa sektorskim pristupom kojim se uzima u obzir posebne potrebe svakog sektora.

Vijeće nastoji poboljšati poslovno okruženje, posebno za mala i srednja poduzeća (MSP). U tu se svrhu u suzakonodavnom postupku donose posebne mjere za MSP-e, kao što su poboljšanje pristupa financiranju, smanjivanje birokracije i poticanje inovacija.

U području istraživanja, inovacija i svemira Vijeće nastoji ojačati znanstvenu i tehnološku osnovu europske industrije, osnažujući tako njezinu međunarodnu konkurentnost te potičući rast i otvaranje radnih mjesta. Ono također surađuje s Europskom svemirskom agencijom s ciljem razvoja europske svemirske politike.

Prioriteti estonskog predsjedništva

Estonsko predsjedništvo planira finalizirati odobrenje uredbe o neopravdanom geografskom blokiranju u okviru jedinstvenog tržišta. Također namjerava započeti inicijalne rasprave o paketu za reformu prava trgovačkih društava.

U području tehničkog usklađivanja estonsko predsjedništvo radit će na prijedlogu o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila.

Estonsko predsjedništvo usredotočit će se na drugi paket za reformu autorskih prava. Osim toga, promicat će uključivanje industrijske politike u strateške inicijative EU-a te će organizirati rasprave u vezi s daljnjim koracima u jačanju industrije EU-a i povećanju konkurentnosti.

Privremena evaluacija Okvirnog programa Europske unije za istraživanja i inovacije (Obzor 2020.) prioritet je estonskog predsjedništva u području istraživanja. Predsjedništvo će doprinijeti raspravama o budućnosti EU-ova svemirskog programa Copernicus.