Vijeće za ekonomske i financijske poslove (Ecofin)

Vijeće EU-a

Vijeće za ekonomske i financijske poslove odgovorno je za politiku EU-a u trima glavnim područjima: gospodarskoj politici, poreznim pitanjima i regulaciji financijskih usluga.

Kako radi Ecofin?

Vijeće Ecofin sastoji se od ministara gospodarstva i financija iz svih država članica. Na sastancima sudjeluju i odgovarajući europski povjerenici.

Postoje i posebni sastanci Ecofina na kojima nacionalni ministri nadležni za proračun te europski povjerenik za financijsko programiranje i proračun pripremaju godišnji proračun EU-a.

Ecofin se u pravilu sastaje jedanput mjesečno.

O politici ekonomskih i financijskih poslova

Euroskupina

Euroskupina – neformalno tijelo koje okuplja ministre europodručja kako bi raspravljali o pitanjima u vezi s eurom

Vijeće za ekonomske i financijske poslove, poznato pod nazivom Vijeće Ecofin, odgovorno je za gospodarsku politiku, porezna pitanja, financijska tržišta, kretanja kapitala i gospodarske odnose sa zemljama izvan EU-a.

Usto priprema godišnji proračun EU-a i brine se o pravnim i praktičnim aspektima jedinstvene valuteeura.

Vijeće Ecofin koordinira gospodarske politike država članica, unapređuje konvergenciju njihovih gospodarskih rezultata i prati njihove proračunske politike.

Isto tako, ono koordinira stajališta EU-a za sastanke na međunarodnoj razini, poput onih skupine G20, Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Odgovorno je i za financijske aspekte međunarodnih pregovora o mjerama za borbu protiv klimatskih promjena.

Prioriteti estonskog predsjedništva

Estonsko predsjedništvo usredotočit će se na osuvremenjivanje sustava PDV-a. Nastojat će postići politički dogovor o nacrtu zakonodavstva o e-publikacijama te o općem mehanizmu prijenosa porezne obveze. Usto će se raditi na postizanju dogovora u pogledu glavnih elemenata prijedloga o PDV-u u e-trgovini. Predsjedništvo će također započeti raspravu o prijedlozima u vezi s konačnim sustavom PDV-a i sniženim stopama.

Estonsko predsjedništvo namjerava provesti analizu o preispitivanju akcijskog plana za uniju tržišta kapitala u sredini njegova programskog razdoblja koji je predstavila Komisija te pripremiti zaključke Vijeća.

Uz nastavak rada na paketu o smanjenju rizika estonsko predsjedništvo pripremit će uspostavu sustava osiguranja depozita. Cilj je postizanje političkog dogovora s Europskim parlamentom u vezi sa žurnijim pitanjima iz paketa o smanjenju rizika. Kada je riječ o preostalim dijelovima tog paketa, cilj je postizanje općeg pristupa u Vijeću. Tijekom svog predsjedanja Estonija će i dalje raditi na nacrtu za europski sustav osiguranja depozita.

Estonsko predsjedništvo također će obratiti pozornost na prijedloge proizašle iz revizije uredbe o neuvrštenim (OTC) izvedenicama, središnjim drugim ugovornim stranama i trgovinskim repozitorijima. Predsjedništvo će nastaviti rad na prijedlogu u vezi s izvješćivanjem financijskih posrednika o mehanizmima za izbjegavanje poreza te namjerava raditi na pripremi zajedničkog EU-ova popisa nekooperativnih trećih zemalja.

Kada je riječ o proračunu EU-a za 2018., estonsko predsjedništvo namjerava postići sveobuhvatan i pravodoban dogovor kojim se uzimaju u obzir potrebe EU-a i osigurava provedba politika.

Estonsko predsjedništvo utvrdit će kalendar ekonomske politike za novi ciklus europskog semestra u suradnji sa sljedećim, bugarskim predsjedništvom.