Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO)

Vijeće EU-a

Vijeće EPSCO radi na povećanju stope zaposlenosti i poboljšanju radnih i životnih uvjeta osiguravajući visoku razinu zdravlja ljudi i zaštite potrošača u EU-u.

Kako radi Vijeće EPSCO?

Vijeće EPSCO okuplja ministre nadležne za zapošljavanje, socijalna pitanja, zdravstvo i zaštitu potrošača iz svih država članica EU-a. Na sastancima sudjeluju i relevantni europski povjerenici.

EPSCO se obično sastaje četiri puta na godinu. Dva su sastanka obično posvećena isključivo temama iz područja zapošljavanja i socijalne politike.

O zapošljavanju, socijalnoj politici, zdravstvu i pitanjima potrošača

Opći je cilj djelovanja EU-a podizanje životnog standarda i kvalitete života građana, posebno visokokvalitetnim poslovima i visokom razinom socijalne i zdravstvene zaštite te zaštite interesa potrošača.

U području zapošljavanja i socijalne politike Vijeće je odgovorno za sastavljanje godišnjih smjernica za zapošljavanje koje države članice uzimaju u obzir u svojim nacionalnim politikama. Zajedno s Europskim parlamentom Vijeće također donosi zakonodavstvo čiji je cilj poboljšanje uvjeta rada, socijalne uključenosti i rodne ravnopravnosti.

Dok države članice zadržavaju punu odgovornost za definiranje svojih zdravstvenih politika te za organizaciju i pružanje zdravstvene skrbi, Vijeće, zajedno s Europskim parlamentom, donosi zakonodavstvo u području kvalitete i sigurnosti ljudskih organa i krvi, prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi te kvalitete i sigurnosti lijekova i medicinskih proizvoda.

U području zaštite potrošača Vijeće zajedno s Europskim parlamentom donosi pravila na razini EU-a s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti potrošača, kao i njihovih gospodarskih interesa.

Prioriteti estonskog predsjedništva

Estonsko predsjedništvo pozdravlja prijedlog Europske komisije o europskom stupu socijalnih prava. Namjerava pospješiti rasprave o njegovu odobravanju na političkoj razini u okviru Vijeća.

Estonsko predsjedništvo nastavit će rad na ažuriranju i pojednostavnjenju propisa o koordinaciji socijalne sigurnosti. Kako bi se ljudima omogućilo da pri selidbi između država članica brže prime svoje naknade, predsjedništvo planira raditi na elektroničkoj razmjeni podataka o socijalnom osiguranju među državama članicama.

Predsjedništvo također želi provesti uspješne pregovore o direktivi o upućivanju radnika.

Kako bi se smanjila izloženost karcinogenim tvarima na radnome mjestu, predsjedništvo smatra da je u EU-u važno utvrditi granične vrijednosti za dodatne opasne tvari. U tom je pogledu izmjena direktive o karcinogenim i mutagenim tvarima jedan od prioriteta predsjedništva.

U području zdravlja estonsko predsjedništvo namjerava nastaviti raspravu među državama članicama o smanjenju štetnih posljedica konzumacije alkohola. Kako bi se stvorili preduvjeti potrebni za širu upotrebu i prekogranični prijenos podataka koji se odnose na zdravlje za potrebe liječenja te istraživanja i inovacija, predsjedništvo važnim smatra primjenu načela jedinstvenog digitalnog tržišta u zdravstvenom sektoru.