Vijeće za opće poslove (GAC)

Vijeće EU-a

Vijeće za opće poslove koordinira pripreme za sastanke Europskog vijeća. Ono je također odgovorno za niz međusektorskih političkih područja.

Kako radi Vijeće za opće poslove?

Vijeće za opće poslove uglavnom se sastoji od ministara za europske poslove iz svih država članica EU-a. Europsku komisiju obično zastupa povjerenik za međuinstitucijske odnose, ovisno o pitanju o kojemu se raspravlja.

Sastanci Vijeća za opće poslove održavaju se jedanput mjesečno.

Europsko vijeće

Europsko vijeće institucija je koja je odgovorna za određivanje političkog usmjerenja i prioriteta EU-a

O Vijeću za opće poslove

Vijeće za opće poslove odgovorno je za osiguravanje dosljednosti u radu svih sastava Vijeća. Ono priprema sastanke Europskog vijeća (sastanak šefova država ili vlada država članica EU-a) i osigurava daljnje postupanje nakon tih sastanaka.

Odgovorno je za niz međusektorskih područja politika koja uključuju proširenje EU-a i pristupne pregovore, donošenje višegodišnjeg financijskog okvira (sedmogodišnji proračunski plan EU-a), kohezijsku politiku, pitanja koja se odnose na institucijski ustroj EU-a i sve predmete koje mu povjeri Europsko vijeće.

Prioriteti Vijeća za opće poslove za vrijeme estonskog predsjedanja

Vijeće za opće poslove

Estonsko predsjedništvo nastavit će rasprave o budućnosti Europske unije i načinima na koje se mogu zaštititi potrebe i interesi građana EU-a.

Predsjedništvo će nastaviti s provedbom Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva kako bi proces donošenja zakonodavstva postao bolji, lakši i učinkovitiji.

Cilj je tijekom estonskog predsjedanja postići dogovor o zajedničkoj izjavi Europskog parlamenta, Europske komisije i Vijeća o zakonodavnim prioritetima za 2018.

Predsjedništvo će također raditi na postizanju međuinstitucijskog sporazuma o obveznom registru transparentnosti.

Estonsko predsjedništvo ujedno želi nastaviti raspravu o načelima vladavine prava i njezinoj zaštiti, među ostalim putem dijaloga o vladavini prava u Vijeću za opće poslove.

Nastavit će raditi na proširenju EU-a u širem okviru sigurnosti, stabilnosti, demokracije i vladavine prava u Europi.

U pogledu kohezije predsjedništvo će održati raspravu o rezultatima, provedbi i budućnosti kohezijske politike na temelju sedmog izvješća Komisije o ekonomskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji, dokumenata za raspravu, objavljenih istraživanja te dosadašnjih rasprava održanih u okviru drugih sastava Vijeća.

Vijeće za opće poslove (članak 50.)

U okviru Vijeća za opće poslove (članak 50.) ministri, koji se sastaju u sastavu EU27, raspravljat će o pitanjima povezanima s Brexitom.

Između sastanaka Europskog vijeća (članak 50.) Vijeće za opće poslove (članak 50.) osiguravat će da se pregovori provode u skladu sa smjernicama Europskog vijeća i smjernicama Vijeća za pregovore.

Cilj je estonskog predsjedništva tijekom tih pregovora očuvati jedinstvo 27 država članica i olakšati postizanje dogovora s Ujedinjenom Kraljevinom.