Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (PUP)

Vijeće EU-a

Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove razvija suradnju i zajedničke politike o različitim prekograničnim pitanjima s ciljem izgradnje prostora pravde, sigurnosti i pravosuđa diljem EU-a.

Kako radi Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove?

Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (PUP) sastoji se od ministara pravosuđa i unutarnjih poslova iz svih država članica EU-a. Ministri pravosuđa bave se pravosudnom suradnjom u građanskom i kaznenom pravu te temeljnim pravima, a ministri unutarnjih poslova među ostalim su nadležni za migracije, upravljanje granicama i policijsku suradnju. Međutim, podjela zadaća među ministrima nije jednaka u svim državama članicama EU-a. Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove također je odgovorno za civilnu zaštitu.

Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove obično se sastaje svaka tri mjeseca.

Kao što je dogovoreno Ugovorima EU-a, Danska, Ujedinjena Kraljevina i Irska ne sudjeluju u potpunosti u provedbi određenih mjera u području pravosuđa i unutarnjih poslova ili sudjeluju pod određenim uvjetima.

U područjima povezanima sa schengenskom pravnom stečevinom rasprave se održavaju u formatu mješovitih odbora. Taj se format sastoji od država članica EU-a i četiriju trećih zemalja koje su dio Schengenskog sporazuma (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska). U slučaju zakonodavnih mjera, nakon rasprave u mješovitom odboru donošenje se obavlja u Vijeću za pravosuđe i unutarnje poslove, s time da Ujedinjena Kraljevina i Irska ne glasuju.

O politici pravosuđa i unutarnjih poslova

Vijeće donosi zakonodavstvo, u većini slučajeva zajedno s Europskim parlamentom, čiji je cilj osiguravanje temeljnih prava, osiguravanje slobodnog kretanja ljudi u cijelom EU-u te pružanje visoke razine zaštite građana. Odgovorno je za politike azila i imigracije, pravosudnu suradnju u građanskim i kaznenim stvarima, civilnu zaštitu te suzbijanje teškog i organiziranog kriminala i terorizma. Također se bavi pitanjima koja se odnose na europsko bezgranično schengensko područje.

Vijeće je također nadležno za olakšavanje i jačanje koordinacije aktivnosti država članica u području unutarnje sigurnosti. U tu svrhu rješava pitanja zaštite vanjskih granica i nastoji osnažiti policijsku i carinsku suradnju.

Prioriteti Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove za mandata malteškog predsjedništva

 Pravosuđe

U području pravosuđa borba protiv terorizma i organiziranog kriminala važan je prioritet malteškog predsjedništva. Predsjedništvo će raditi na prijedlogu direktive o usklađivanju u pogledu kaznenog djela pranja novca u EU-u, kao i prijedlogu uredbe o uzajamnom priznavanju nalogâ za zamrzavanje i oduzimanje imovine stečene kaznenim djelom.

Predsjedništvo će nastaviti pregovore o reviziji aktualne Odluke o Eurojustu i prijedlogu o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO).

Unutarnji poslovi

U pogledu unutarnjih poslova malteško će predsjedništvo poticati zajedničke europske mjere za rješavanje izazova koje predstavljaju migracijski tokovi i terorističke prijetnje.

Malteško predsjedništvo nastavit će s provedbom Europskog migracijskog programa. Jedan od prioriteta bit će usklađivanje politike azila EU-a na temelju prijedlogâ za reviziju zajedničkog europskog sustava azila. Poseban naglasak bit će na mjerama kojima se osigurava učinkovita primjena načelâ solidarnosti i odgovornosti i Dublinske uredbe.

Malteško predsjedništvo nastavit će s radom i u novom okviru za partnerstvo s trećim zemljama u cilju spašavanja života na Sredozemnom moru, povećanja stope vraćanja i omogućivanja migrantima da ostanu blizu svojih domova. Predsjedništvo će istodobno i dalje ulagati napore u području zakonitih migracija tako što će nastaviti sa zakonodavnim pregovorima o reviziji Direktive o plavoj karti.

Jačanje upravljanja vanjskim granicama još jedno je pitanje koje malteško predsjedništvo smatra ključnim. Konkretno, predsjedništvo želi dovršiti pregovore o prijedlozima koji se odnose na sustav ulaska/izlaska. Također namjerava postići napredak u pregovorima o uspostavi sustava EU-a za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS).

Malteško predsjedništvo nastavit će raspravu o borbi protiv terorizma i teškog i organiziranog kriminala. Usredotočit će se na rasprave u vezi s predloženim zakonodavnim instrumentom o borbi protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja.