Sastav Vijeća za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE)

Vijeće EU-a

Vijeće TTE radi na postizanju ciljeva EU-a u području prometa, telekomunikacija i energetike: uspostavi modernih, konkurentnih i učinkovitih tržišta i infrastrukture te stvaranju transeuropskih prometnih, komunikacijskih i energetskih mreža.

Kako radi Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku?

Sastav Vijeća TTE i broj njegovih sastanaka mijenja se u skladu s točkama na dnevnom redu:

  • ministri prometa obično se sastaju četiri puta godišnje
  • ministri za energetiku sastaju se tri ili četiri puta godišnje
  • ministri za telekomunikacije sastaju se dva puta godišnje.

Na sastancima sudjeluju i odgovarajući europski povjerenici.

O prometnoj, telekomunikacijskoj i energetskoj politici

U području prometa Vijeće je, zajedno s Europskim parlamentom, odgovorno za donošenje zakonodavstva u okviru zajedničke prometne politike, poput zajedničkih pravila u međunarodnom prometu, uvjeta za prijevoznike te mjera za poboljšanje prava putnika i sigurnosti prometa. Jedan je od ključnih ciljeva uvođenje održivih prometnih sustava u kojima je potrošnja energije niska, a mobilnost korisnika poboljšana zbog kraćeg trajanja prijevoza i boljih prijevoznih ruta.

U području energetike Vijeće je, zajedno s Europskim parlamentom, odgovorno za donošenje zakonodavstva o funkcioniranju energetskih tržišta, osiguravanje sigurnosti opskrbe energijom, promicanje energetske učinkovitosti, novih i obnovljivih izvora energije te za promicanje međusobnog povezivanja energetskih mreža.

U području telekomunikacija Vijeće je zajedno s Europskim parlamentom odgovorno za donošenje zakonodavstva i smjernica o telekomunikacijskim mrežama i njihovoj interoperabilnosti. Cilj je politike EU-a ujedno poboljšati tržišno natjecanje, kibersigurnost i inovacije u sektoru telekomunikacija.

Prioriteti estonskog predsjedništva

Estonsko predsjedništvo nastavit će rad na dovršenju energetske unije. Posebno će se usredotočiti na paket za čistu energiju i model tržišta električne energije.

Predsjedništvo će predložiti izjavu o javno-privatnom partnerstvu u vezi s digitalizacijom energetskog sektora.

U području prometa estonsko će predsjedništvo prednost dati inicijativama za cestovni promet u sklopu paketa za mobilnost s niskom razinom emisije, kao i aktivnoj provedbi strategije zrakoplovstva za Europu. Predsjedništvo će također raditi na uklanjanju prepreka digitalizaciji prometa te na zaključcima Vijeća o toj temi.

Prioritet estonskog predsjedništva u području telekomunikacija postizanje je dogovora o općem pristupu o zakoniku elektroničkih komunikacija kako bi se Europu pripremilo za doba mrežne tehnologije 5G.