Radna skupina Euroskupine

Euroskupina

Radna skupina Euroskupine pripremno je tijelo koje se sastoji od predstavnika Gospodarskog i financijskog odbora iz država članica europodručja, Europske komisije i Europske središnje banke.

Ona pomaže i Euroskupini i njezinu predsjedniku u pripremi rasprava ministara. 

Skupina se obično sastaje jednom mjesečno prije sastanaka Euroskupine.

Predsjednik Radne skupine 

Članovi Radne skupine Euroskupine biraju predsjednika na razdoblje od dvije godine koje se može produžiti. 

Ured predsjednika Radne skupine smješten je u Glavnom tajništvu Vijeća EU-a u Bruxellesu. 

Dužnost predsjednika Radne skupine Euroskupine od siječnja 2012. obnaša Thomas Wieser, koji obnaša i dužnost predsjednika Gospodarskog i financijskog odbora.