Kako funkcionira Euroskupina

Euroskupina

Euroskupina je neformalno tijelo u kojem ministri iz država članica europodručja raspravljaju o pitanjima povezanima sa zajedničkim odgovornostima njihovih država u pogledu eura.  

Njezin je glavni zadatakosigurati blisku koordinaciju gospodarskih politika među državama članicama europodručja, kao i poticati uvjete za jači gospodarski rast. Koordinacija politika među državama europodručja ključna je za osiguranje stabilnosti u cijelom europodručju.  

Rasprave Euroskupine stoga obuhvaćaju specifična pitanja povezana s eurom, kao i šire teme koje imaju učinak na fiskalne, monetarne i strukturne politike država članica europodručja. Euroskupina teži utvrđivanju zajedničkih izazova i pronalaženju zajedničkih pristupa tim izazovima.   

Također je odgovorna za pripremu sastanaka na vrhu europodručja i daljnje aktivnosti u vezi s njima.  

Uloga Euroskupine utvrđena je u Protokolu br. 14 Ugovora iz Lisabona koji je stupio na snagu 1. prosinca 2009. 

Rasprave

Euroskupina redovito raspravlja o

 • gospodarskom stanju i izgledima u europodručju
 • proračunskim politikama država članica europodručja
 • makroekonomskom stanju u europodručju
 • strukturnim reformama s potencijalom za povećanje rasta
 • pitanjima povezanim s održavanjem financijske stabilnosti u europodručju
 • pripremama za međunarodne sastanke
 • proširenju europodručja  

Pored toga Euroskupina može održavati preliminarne rasprave o odlukama Vijeća koje bi se primjenjivale samo na države članice europodručja. Kad Vijeće donosi takve odluke, u njemu glasuju samo ministri iz država članica europodručja.  

Euroskupina također raspravlja o uvjetima financijske pomoći za države članice europodručja koje se nalaze u ozbiljnim financijskim poteškoćama.

Sastanci  

Euroskupina se obično sastaje jednom mjesečno uoči sastanka Vijeća za ekonomske i financijske poslove (Ecofin). Prema potrebi mogu se održati dodatni sastanci i telekonferencije. Sastanci su neslužbeni, a rasprave su povjerljive.  

Sudionici sastanaka Euroskupine su:

 • ministri europodručja odgovorni za financije
 • predsjednik Euroskupine
 • potpredsjednik Komisije odgovoran za ekonomska i monetarna pitanja te za euro
 • predsjednik Europske središnje banke (ESB)  

Izvršni direktor Europskog stabilizacijskog mehanizma također se poziva da sudjeluje na sastancima. MMF se poziva da sudjeluje u raspravama o gospodarskim programima u koje je uključen.  

Ishod sastanka javnosti predstavljapredsjednik Euroskupine na konferenciji za medije. Pored toga, Euroskupina može izdati pisane javne izjave. Predsjednik također izvješćuje Vijeće za ekonomske i financijske poslove.

Program rada Euroskupine

Šestomjesečni program rada i prioriteti Euroskupine

Dnevni redovi sastanaka i programi rada

Euroskupina donosi svoj program rada svakih šest mjeseci. Programom se definiraju glavna područja djelovanja i određuju preliminarni dnevni redovi za buduće sastanke Euroskupine.  

Dnevni red i rasprave za svaki sastanak Euroskupine priprema predsjednik Euroskupine uz pomoć Radne skupine Euroskupine koja se sastoji od članova Gospodarskog i financijskog odbora iz europodručja.

Izbor predsjednika Euroskupine 

Članovi Euroskupine biraju predsjednika Euroskupine na rok od dvije i pol godine običnom većinom glasova. 

U slučaju spriječenosti predsjednika u izvršavanju dužnosti zamjenjuje ga ministar financija zemlje koja predsjedava Vijećem. Ako zemlja koja predsjedava Vijećem nije članica europodručja, predsjedanje preuzima ministar financija zemlje europodručja koja je iduća na redu za predsjedanje Vijećem.