Program rada Euroskupine

Euroskupina

Euroskupina svakih šest mjeseci usvaja program rada. U programu su općenito definirana glavna područja na koja se Euroskupina planira usredotočiti u predstojećem polugodištu.

Program sadrži i preliminarne dnevne redove za predstojeće sastanke Euroskupine. To su okvirni dokumenti koji se mogu izmijeniti ovisno o okolnostima.

Prioriteti za drugu polovicu 2017.

Koordinacija ekonomskih politika

U drugoj polovici 2017. Euroskupina će se usredotočiti na politike čiji je cilj ojačati dugoročni rast i izglede za zapošljavanje.
Uz redovan rad na koordinaciji politika Euroskupina će nastaviti svoje razmjene nacionalnih najboljih praksi u provedbi strukturnih reformi čiji je cilj poboljšati otpornost gospodarstva.

Euroskupina će pomno pratiti napore država članica europodručja u osiguravanju dobrih fiskalnih politika, kao i cjelokupno proračunsko stanje u europodručju. U prosincu će ocijeniti nacrt proračunskih planova članica europodručja za 2018.

Zemlje u kojima je program u tijeku i one u kojima je već proveden

Euroskupina će nastaviti pratiti napredak ostvaren u provedbi programa ekonomske prilagodbe u Grčkoj, koji se treba provoditi do sredine 2018.

Sudjelovat će i u postupku nadzora nakon provedbe programa u zemljama koje su u prošlosti primile financijsku pomoć: Cipru, Irskoj, Portugalu i Španjolskoj.

Svrha je nadzora nakon provedbe programa utvrditi postoji li rizik da zemlja neće moći otplatiti zajmove koje je primila u okviru tog programa. Taj nadzor prekida se nakon što zemlja otplati barem oko 75 % zajma.

Financijska stabilnost

Euroskupina će nastaviti pozorno pratiti financijsku stabilnost u europodručju i tekući rad na daljnjem jačanju bankovne unije.

Druge zadaće

Euroskupina će pozorno pratiti globalna gospodarska kretanja te će prema potrebi pripremati međunarodne sastanke, kao i sastanke na vrhu država europodručja.

U njezinu radnom programu uzet će se u obzir i aktualna rasprava o budućnosti Unije te o produbljivanju ekonomske i monetarne unije.