Program rada Euroskupine

Euroskupina

Euroskupina svakih šest mjeseci usvaja program rada. U svakom su programu općenito definirana glavna područja na koja se planira usredočiti. Program sadrži i preliminarne dnevne redove za predstojeće sastanke Euroskupine. To su okvirni dokumenti koji se mogu izmijeniti ovisno o okolnostima.

Prioriteti za prvu polovicu 2017.

U prvoj polovici 2017. Euroskupina će se prvenstveno usredotočiti na usklađivanje ekonomskih politika s ciljem poboljšanja izgleda za kratkoročan i dugoročan rast te osiguravanja zdravih javnih financija. Osobito će poticati provedbu strukturnih reformi.

Koordinacija ekonomskih politika

Euroskupina namjerava redovito raspravljati o najboljim praksama u pogledu politika te o provedbi strukturnih reformi preporučenih za europodručje u okviru europskog semestra. Cilj joj je osigurati da utvrđene najbolje prakse koriste i državama članicama i europodručju u cjelini te, kada je to moguće, ostvariti sporazumno mjerenje tih napora.

Euroskupina će također pratiti napore država članica europodručja na osiguravanju dobrih fiskalnih politika, kao i ukupan smjer fiskalne politike europodručja i njezine sastavnice.

Kvalitetno daljnje postupanje slijedom rasprave o nacrtima proračunskih planova za 2017. također je visoko na popisu prioriteta.

Euroskupina će pomno pratiti promjene koje utječu na financijsku i makroekonomsku stabilnost u europodručju.

Također će ispitati kako države članice europodručja na koje se primjenjuje postupak u slučaju prekomjernog deficita provode relevantne preporuke.

Preispitivanja u zemljama u kojima je program u tijeku i onima u kojima je već proveden

Euroskupina će nastaviti preispitivati tekući program gospodarske prilagodbe u Grčkoj.

Sudjelovat će i u postupku nadzora nakon provedbe programa u zemljama koje su u prošlosti primile financijsku pomoć, konkretno u Cipru, Irskoj, Portugalu i Španjolskoj.

Bankovna unija

Euroskupina će nastaviti pozorno pratiti aspekte tekućeg rada na daljnjem jačanju bankovne unije koji se odnose na europodručje.

Druge zadaće

Euroskupina će nastaviti doprinositi raspravama čelnika EU-a o produbljivanju ekonomske i monetarne unije te pripremi međunarodnih sastanaka.