Skupina za Kodeks o postupanju (oporezivanje poslovanja)

Vijeće EU-a

Skupinu za Kodeks o postupanju (oporezivanje poslovanja) osnovao je Ecofin 9. ožujka 1998. Uglavnom se bavi procjenom poreznih mjera koje spadaju u područje primjene kodeksa o postupanju (donesenog u prosincu 1997.) za oporezivanje poslovanja i nadziranje pružanja informacija u vezi s tim mjerama.

Kodeks o postupanju nije pravno obvezujući instrument, no njegovo donošenje zahtijeva obvezu država članica da:

  • ukinu postojeće porezne mjere koje predstavljaju štetno porezno natjecanje 
  • suzdrže se od uvođenja novih mjera u budućnosti

Skupina uglavnom radi na:

  • pravilima protiv zlouporaba
  • transparentnosti i razmjeni informacija u području prijenosa cijena
  • administrativnim praksama 
  • promicanju načelâ kodeksa o postupanju u zemljama koje nisu članice EU-a

Podskupina za sprječavanje zlouporabe osnovana je tijekom irskog predsjedanja Vijećem 2013. Ona izvješćuje Skupinu za Kodeks o postupanju i bavi se neusklađenošću hibridnih subjekata.