Koristimo kolačiće kako bismo osigurali najbolje iskustvo pretraživanja našeg web-mjesta. Saznajte više o načinu na koji koristimo kolačiće te kako možete promijeniti svoje postavke.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a

Rotirajuće predsjedništvo

Predsjedanje Vijećem rotira među državama članicama EU-a svakih šest mjeseci. Za vrijeme tog šestomjesečnog razdoblja predsjedništvo predsjeda sastancima na svim razinama u Vijeću i tako pomaže osigurati kontinuitet rada EU-a u Vijeću.

Države članice koje obnašaju dužnost predsjedanja blisko surađuju u tročlanim skupinama poznatima pod nazivom „trio”. Ovaj je sustav uveden Ugovorom iz Lisabona iz 2009. Trio određuje dugoročne ciljeve i priprema zajednički program utvrđujući teme i glavna pitanja koja će Vijeće rješavati u razdoblju od 18 mjeseci. Na temelju tog programa sve tri zemlje pripremaju svoje detaljnije šestomjesečne programe.

Sadašnji trio čine talijansko, latvijsko i luksemburško predsjedništvo. 

Luksemburško predsjedništvo Vijeća EU-a: od 1. srpnja do 31. prosinca 2015.

Program rada luksemburškog predsjedništva zasniva se na sedam naslova: poticanju ulaganja za jačanje rasta i stvaranje novih radnih mjesta; jačanju socijalne dimenzije EU-a; upravljanju migracijskim tokovima, obuhvaćajući slobodu, pravdu i sigurnost; oživljavanju jedinstvenog tržišta usmjeravanjem na digitalnu dimenziju; postavljanju konkurentnosti EU-a u globalni i transparentni okvir; promicanju održivog razvoja te jačanju nazočnosti EU-a na svjetskoj sceni.

Predsjedništva Vijeća do 2020.

Irska: od siječnja do lipnja 2013.
Litva: od srpnja do prosinca 2013.
Grčka: od siječnja do lipnja 2014.
Italija
: od srpnja do prosinca 2014.
Latvija
: od siječnja do lipnja 2015.
Luksemburg: od srpnja do prosinca 2015.
Nizozemska: od siječnja do lipnja 2016.
Slovačka: od srpnja do prosinca 2016.
Malta: od siječnja do lipnja 2017.
Ujedinjena Kraljevina: od srpnja do prosinca 2017.
Estonija: od siječnja do lipnja 2018.
Bugarska: od srpnja do prosinca 2018.
Austrija: od siječnja do lipnja 2019.
Rumunjska: od srpnja do prosinca 2019.
Finska: od siječnja do lipnja 2020.

Zadaće predsjedništva

Predsjedništvo je odgovorno za pokretanje rada Vijeća na zakonodavstvu EU-a, osiguranje kontinuiteta programa EU-a, urednost zakonodavnih procesa i suradnju među državama članicama. Kako bi to ostvarilo, predsjedništvo mora djelovati kao pošten i neutralan posrednik.

Predsjedništvo ima dvije glavne zadaće:

1. Planiranje i predsjedanje sastancima u Vijeću i sastancima njegovih pripremnih tijela

Predsjedništvo predsjeda sastancima različitih sastava Vijeća (uz iznimku Vijeća za vanjske poslove) i pripremnih tijela Vijeća, što uključuje stalne odbore poput Odbora stalnih predstavnika (Coreper) te radne skupine i odbore koji se bave vrlo specifičnim temama.

Predsjedništvo osigurava pravilno odvijanje rasprava i ispravnu primjenu Poslovnika i metoda rada Vijeća.

Također organizira različite formalne i neformalne sastanke u Bruxellesu i u zemlji rotirajućeg predsjedanja.

2. Predstavljanje Vijeća u odnosima s drugim institucijama EU-a

Predsjedništvo predstavlja Vijeće u odnosu s drugim institucijama EU-a, osobito s Komisijom i Europskim parlamentom. Njegova je uloga pokušavati postići dogovor o zakonodavnim predmetima putem trijaloga, neformalnih pregovaračkih sastanaka i sastanaka Odbora za mirenje.

Predsjedništvo blisko surađuje s:

  • predsjednikom Europskog vijeća
  • Visokim predstavnikom Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

Pomaže im u njihovu radu, a od njega se katkad može tražiti i obavljanje određenih dužnosti za Visokog predstavnika poput predstavljanja Vijeća za vanjske poslove u Europskom parlamentu ili predsjedanja Vijećem za vanjske poslove kada raspravlja o pitanjima zajedničke trgovinske politike.