Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a

Rotirajuće predsjedništvo

Države članice EU-a izmjenjuju se kao predsjedateljice Vijeća svakih šest mjeseci. Za vrijeme tog šestomjesečnog razdoblja predsjedništvo predsjeda sastancima na svim razinama u Vijeću i tako pomaže osigurati kontinuitet rada EU-a u Vijeću.

Dok predsjedaju Vijećem, države članice blisko surađuju u tročlanim skupinama poznatima pod nazivom „trio”. Taj je sustav uveden Ugovorom iz Lisabona iz 2009. Trio određuje dugoročne ciljeve i priprema zajednički program utvrđujući teme i glavna pitanja koja će Vijeće rješavati u razdoblju od 18 mjeseci. Na temelju tog programa sve tri zemlje pripremaju svoje detaljne šestomjesečne programe.

Sadašnji trio čine predsjedništva Nizozemske, Slovačke i Malte.

Malteško predsjedanje Vijećem EU-a: od 1. siječnja do 30. lipnja 2017.

Prioriteti malteškog predsjedništva vođeni su ciljem vraćanja povjerenja u EU, potrebom za dijalogom i promišljanjem o budućnosti EU-a, kao i relevantnim pitanjima u pogledu migracija, sigurnosti i gospodarstva.

Predsjedništvo će se u narednih šest mjeseci usredotočiti na šest ključnih područja: migracije, jedinstveno tržište, sigurnost, socijalnu uključenost, europsko susjedstvo i pomorski sektor.

Pratite predsjedništvo na:

Predsjedništva Vijeća do 2020.

Malta: od siječnja do lipnja 2017.
Estonija: od srpnja do prosinca 2017.
Bugarska: od siječnja do lipnja 2018.
Austrija: od srpnja do prosinca 2018.
Rumunjska: od siječnja do lipnja 2019.
Finska: od srpnja do prosinca 2019.
Hrvatska: od siječnja do lipnja 2020.
Njemačka: od srpnja do prosinca 2020.

Zadaće predsjedništva

Predsjedništvo je odgovorno za pokretanje rada Vijeća na zakonodavstvu EU-a, osiguranje kontinuiteta programa EU-a, urednost zakonodavnih procesa i suradnju među državama članicama. Kako bi to ostvarilo, predsjedništvo mora djelovati kao pošten i neutralan posrednik.

Predsjedništvo ima dvije glavne zadaće:

1. Planiranje i predsjedanje sastancima u Vijeću i sastancima njegovih pripremnih tijela

Predsjedništvo predsjeda sastancima različitih sastava Vijeća (uz iznimku Vijeća za vanjske poslove) i pripremnih tijela Vijeća, što uključuje stalne odbore poput Odbora stalnih predstavnika (Coreper) te radne skupine i odbore koji se bave vrlo specifičnim temama.

Predsjedništvo osigurava pravilno odvijanje rasprava i ispravnu primjenu Poslovnika i metoda rada Vijeća.

Također organizira različite formalne i neformalne sastanke u Bruxellesu i u zemlji rotirajućeg predsjedanja.

2. Predstavljanje Vijeća u odnosima s drugim institucijama EU-a

Predsjedništvo predstavlja Vijeće u odnosu s drugim institucijama EU-a, osobito s Komisijom i Europskim parlamentom. Njegova je uloga pokušavati postići dogovor o zakonodavnim predmetima putem trijaloga, neformalnih pregovaračkih sastanaka i sastanaka Odbora za mirenje.

Predsjedništvo blisko surađuje s:

  • predsjednikom Europskog vijeća
  • Visokim predstavnikom Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Pomaže im u njihovu radu, a od njega se katkad može tražiti i obavljanje određenih dužnosti za Visokog predstavnika poput predstavljanja Vijeća za vanjske poslove u Europskom parlamentu ili predsjedanja Vijećem za vanjske poslove kada raspravlja o pitanjima zajedničke trgovinske politike.