Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a

Rotirajuće predsjedništvo

Države članice EU-a izmjenjuju se kao predsjedateljice Vijeća svakih šest mjeseci. Za vrijeme tog šestomjesečnog razdoblja predsjedništvo predsjeda sastancima na svim razinama u Vijeću i tako pomaže osigurati kontinuitet rada EU-a u Vijeću.

Dok predsjedaju Vijećem, države članice blisko surađuju u tročlanim skupinama poznatima pod nazivom „trio”. Taj je sustav uveden Ugovorom iz Lisabona iz 2009. Trio određuje dugoročne ciljeve i izrađuje zajednički program u kojem se utvrđuju teme i glavna pitanja kojima će se Vijeće baviti u razdoblju od 18 mjeseci. Na temelju tog programa sve tri zemlje izrađuju svoje detaljnije šestomjesečne programe.

Sadašnji trio čine predsjedništva Estonije, Bugarske i Austrije.

Estonsko predsjedanje Vijećem EU-a: od 1. srpnja do 31. prosinca 2017.

Prioriteti estonskog predsjedništva temelje se na strateškom programu Europskog vijeća i zajedničkim ciljevima koje su države članice i institucije EU-a utvrdile u Rimskoj deklaraciji povodom 60. obljetnice Rimskih ugovora. Estonsko predsjedništvo usredotočit će se na očuvanje zajedničkih vrijednosti blagostanja, sigurnosti, mira i stabilnosti u Europi. Nastojat će konkretnim odlukama održati jedinstvo Europe.

Predsjedništvo će se tijekom sljedećih šest mjeseci usredotočiti na četiri ključna područja: otvoreno i inovativno europsko gospodarstvo, sigurnu i zaštićenu Europu, digitalnu Europu i slobodno kretanje podataka te uključivu i održivu Europu.

Pratite predsjedništvo na:

Predsjedništva Vijeća do 2020.

Estonija: od srpnja do prosinca 2017.
Bugarska: od siječnja do lipnja 2018.
Austrija: od srpnja do prosinca 2018.
Rumunjska: od siječnja do lipnja 2019.
Finska: od srpnja do prosinca 2019.
Hrvatska: od siječnja do lipnja 2020.
Njemačka: od srpnja do prosinca 2020.

Zadaće predsjedništva

Predsjedništvo je odgovorno za pokretanje rada Vijeća na zakonodavstvu EU-a, osiguranje kontinuiteta programa EU-a, urednost zakonodavnih procesa i suradnju među državama članicama. Kako bi to ostvarilo, predsjedništvo mora djelovati kao pošten i neutralan posrednik.

Predsjedništvo ima dvije glavne zadaće:

1. Planiranje i predsjedanje sastancima u Vijeću i sastancima njegovih pripremnih tijela

Predsjedništvo predsjeda sastancima različitih sastava Vijeća (uz iznimku Vijeća za vanjske poslove) i pripremnih tijela Vijeća, što uključuje stalne odbore poput Odbora stalnih predstavnika (Coreper) te radne skupine i odbore koji se bave vrlo specifičnim temama.

Predsjedništvo osigurava pravilno odvijanje rasprava i ispravnu primjenu Poslovnika i metoda rada Vijeća.

Također organizira različite formalne i neformalne sastanke u Bruxellesu i u zemlji rotirajućeg predsjedništva.

2. Predstavljanje Vijeća u odnosima s drugim institucijama EU-a

Predsjedništvo predstavlja Vijeće u odnosu s drugim institucijama EU-a, osobito s Komisijom i Europskim parlamentom. Njegova je uloga pokušavati postići dogovor o zakonodavnim predmetima putem trijaloga, neformalnih pregovaračkih sastanaka i sastanaka Odbora za mirenje.

Predsjedništvo blisko surađuje s:

  • predsjednikom Europskog vijeća
  • Visokim predstavnikom Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Pomaže im u njihovu radu, a od njega se katkad može tražiti i obavljanje određenih dužnosti za Visokog predstavnika poput predstavljanja Vijeća za vanjske poslove u Europskom parlamentu ili predsjedanja Vijećem za vanjske poslove kada raspravlja o pitanjima zajedničke trgovinske politike.