Kvalificirana većina

Vijeće EU-a

Novo pravilo od 1. studenoga 2014.

„Standardna” metoda glasovanja u Vijeću

Glasovanje kvalificiranom većinom najzastupljenija je metoda glasovanja u Vijeću. 

Primjenjuje se kad Vijeće donosi odluke tijekom redovnog zakonodavnog postupka, također poznatog kao suodlučivanje. Oko 80 % cjelokupnog zakonodavstva EU-a donosi se u skladu s ovim postupkom.

Od 1. studenoga 2014. u Vijeću će se primjenjivati novi postupak glasovanja kvalificiranom većinom. Prema tom postupku prilikom glasovanja Vijeća o prijedlogu Komisije ili Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku kvalificirana većina bit će postignuta ako budu ispunjena 2 uvjeta:

 • 55 % država članica glasuje "za" - u praksi to znači 16 od 28 država
 • prijedlog podržavaju države članice koje predstavljaju najmanje 65 % cjelokupnog stanovništva EU-a

Taj novi postupak poznat je i kao pravilo "dvostruke većine".

Blokirajuća manjina

Blokirajuća manjina mora uključivati najmanje 4 člana Vijeća koji predstavljaju više od 35 % stanovništva EU-a.

Posebni slučajevi:

Kad svi članovi Vijeća ne sudjeluju u glasovanju, na primjer zbog isključivanja iz sudjelovanja u određenim područjima politika, odluka se donosi ako 55 % članova Vijeća koji sudjeluju u glasovanju, a predstavljaju najmanje 65 % stanovništva država članica koje u njemu sudjeluju, glasuju "za".

Kad Vijeće glasuje o prijedlogu koji ne dolazi od Komisije ili Visokog predstavnika, odluka se donosi ako:

 • najmanje 72 % članova Vijeća glasuje "za"
 • oni predstavljaju najmanje 65 % stanovništva EU-a.

Suzdržanost

Suzdržanost pri glasovanju kvalificiranom većinom računa se kao glas "protiv". Suzdržanost nije isto što i nesudjelovanje u glasovanju. Svaki član može u svakom trenutku biti suzdržan.

Prethodno pravilo kvalificirane većine

Do 31. ožujka 2017. države članice moći će zatražiti primjenu prethodno postojećeg pravila za glasovanje kvalificiranom većinom. U okviru tog pravila predstavnik svake države članice ima određeni broj glasova, kako je određeno Ugovorima EU-a. Ponderiranje glasova otprilike odražava broj stanovnika svake države članice.

352 glasa raspoređena su kako slijedi:

 • Francuska, Italija, Njemačka, Ujedinjena Kraljevina: svaka po 29 glasova
 • Poljska, Španjolska: svaka po 27 glasova
 • Rumunjska: 14 glasova
 • Nizozemska: 13 glasova
 • Belgija, Češka Republika, Grčka, Mađarska, Portugal: svaka po 12 glasova
 • Austrija, Bugarska, Švedska: svaka po 10 glasova
 • Danska, Finska, Hrvatska, Irska, Litva, Slovačka: svaka po 7 glasova
 • Cipar, Estonija, Latvija, Luksemburg, Slovenija: svaka po 4 glasa
 • Malta: 3 glasa

Prema tom prethodnom pravilu kvalificirana većina u Vijeću postignuta je ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • većina država članica - 15 država članica - glasuje "za"
 • "za" je najmanje 260 glasova od sveukupno 353 glasa.

Država članica može zatražiti potvrdu da glasovi "za" predstavljaju najmanje 62 % sveukupnog stanovništva EU-a. Ako se pokaže da taj uvjet nije ispunjen, odluka se ne donosi.