Obična većina

Vijeće EU-a

Obična većina postignuta je ako najmanje 15 članova Vijeća  glasuje "za".

Vijeće donosi odluke običnom većinom:

  • u postupovnim pitanjima kao što su donošenje Pravilnika Vijeća i organizacija Glavnog tajništva, donošenje pravila o odborima predviđenima Ugovorima
  • kad od Komisije traži da izradi studije ili podnese prijedloge