Dokumenti i publikacije

Javni registar dokumenata Vijeća

Registar sadrži dokumente Vijeća ili upućivanja na njih od 1999. do danas.

Zatražite dokument

Ako dokument koji tražite nije dostupan u javnom registru, možete ga zatražiti.

Arhive

Mikrofiševi i/ili elektroničke preslike dokumenata mogu se pregledati u arhivima Vijeća u Bruxellesu.

Knjižnica

Knjižnica sadrži monografije, referentne tekstove i publikacije EU-a.

Publikacije

Knjige, brošure, letci i plakati koje izdaje Glavno tajništvo Vijeća.