U arhivu Vijeća prikupljaju se i obrađuju dokumenti koje je Vijeće Europske unije izradilo ili primilo u obnašanju svojih dužnosti. Arhiv koji se odnosi na dokumentaciju zaključenu prije više od 30 godina dostupan je javnosti.

Detalji zbirke

Dokumenti su općenito dostupni na službenim jezicima EU-a koji su bili u uporabi u vrijeme njihove izrade.

Arhivska zbirka Vijeća podijeljena je prema različitim fazama pravne osnove EU-a:

 • Europska zajednica za ugljen i čelik (EZUČ), kako je utvrđena u Ugovoru iz Pariza (1952.) (zbirka CM1)
 • Europska ekonomska zajednica (EEZ) i Europska zajednica za atomsku energiju (EZAE), kako su utvrđene u Ugovorima iz Rima (1957.) (zbirka CM2)
 • Europska unija, od Ugovora iz Maastrichta do Ugovora iz Lisabona (zbirka CM4)
 • Europska unija kako je definirana u Ugovoru iz Lisabona (zbirka CM8)

Zbirka obuhvaća i dokumentaciju koja se odnosi na međuvladine pregovore, kao što su:

 • pregovori o ugovorima, kao što su Ugovori iz Rima (zbirka CM3)
 • pregovori o proširenju EU-a (zbirka CM5)
 • pregovori u okviru Konvencije iz Yaoundéa, Konvencije iz Loméa i Sporazuma iz Cotonoua (zbirka CM6)
 • pregovori u vezi s Europskim gospodarskim prostorom i vijećima za pridruživanje između EU-a i zemalja koje nisu članice EU-a (zbirka CM7)

Arhivska zbirka Vijeća sastoji se uglavnom od zapisnika sastanaka Vijeća i dokumenata za sastanke Europskog vijeća, Corepera i sastanke ostalih odbora. Također sadrži proračunsku dokumentaciju i dokumentaciju u vezi s pripremom direktiva, uredaba i odluka u različitim područjima politika.

Dostupnost javnosti

Datoteke i dokumenti stariji od 30 godina dostupni su javnosti. Izvorni dokumenti šalju se u povijesni arhiv EU-a koji se nalazi u Europskom sveučilišnom institutu u Firenci. Mikrofilmovi i/ili elektroničke preslike dokumenata dostupni su u arhivu Vijeća u Bruxellesu.

Postoje neke iznimke, na primjer u slučaju klasificiranih dokumenata ili radi zaštite:

 • privatnosti i integriteta pojedinaca
 • poslovnih interesa, uključujući intelektualno vlasništvo

Datoteke i dokumenti koji su stari manje od 30 godina mogu se pronaći u javnom registru ili podnošenjem zahtjeva za dokument. 

Kako kontaktirati arhiv

U „plavom vodiču”  mogu se naći pojedinosti o kontaktu, pristupu, adresi, dostupnosti i strukturi arhiva ministarstava vanjskih poslova država članica i institucija EU-a. 

Za ugovaranje termina, pomoć u istraživanju ili pitanja o raspoloživim zbirkama kontaktirajte arhiv Vijeća:

 • Središnji arhiv Vijeća Europske unije
   Rue de la Loi/Wetstraat 175
  B-1048 Bruxelles/Brussel
  Belgique/België
 • Tel.: +32 22819400
 • Pošaljite elektroničku poruku

Radno vrijeme

Čitaonica je otvorena za posjetitelje od 9.00 do 16.30, od ponedjeljka do petka. Napominjemo da između 12.00 i 14.00 nema dostave nove dokumentacije.

Kontaktirajte arhiv Vijeća kako biste ugovorili termin prije svog posjeta.

Čitaonica se nalazi u Bruxellesu, u zgradi Vijeća Justus Lipsius i do nje se može doći kroz ulaz „Belliard“.