Registar dokumenata

Glavno tajništvo

Javni registar dokumenata Vijeća sadrži tekstove dokumenata Vijeća od 1999. do danas ili upućivanja na te dokumente.

Dokumenti čiji je tekst dostupan javnosti mogu se pregledavati izravno na zaslonu računala. Moguće je zatražiti pristup drugim dokumentima.

Nadalje, u odjeljku Sastanci nalazi se zasebna internetska stranica za svaki sastanak Vijeća, Europskog vijeća i Euroskupine. Na tim stranicama redovito se objavljuju obavijesti povezane sa sastancima, poput „osnovnih informacija” (osnovnih informacija prije sastanka Vijeća), dnevnog reda, popisa točaka „A” i/ili popisa sudionika

Priopćenja za medije

Najnovija priopćenja za medije nalaze se u odjeljku Priopćenja za medijekoji sadrži:

  • priopćenja za medije koje je Vijeće objavilo od 1. siječnja 2014. do danas
  • izjave i govore objavljene uime predsjednika Europskog vijeća ili koje je objavila Euroskupina od kraja 2009.

Starija priopćenja za medije (objavljena prije 1. siječnja 2014.) možete potražiti u registru. U izborniku polja „Područje” odaberite „Presse”, u izborniku polja „Vrsta dokumenta” odaberite „Objava za medije” te u polju „Riječi u predmetu dokumenta” navedite temu sastanka Vijeća (npr. „ekonomski i financijski poslovi”). 

Zaključci Vijeća

Najnovije zaključke možete pronaći na zasebnoj internetskoj stranici: 

Posebne zaključke možete potražiti u registru tako da u polje „Riječi u predmetu dokumenta” unesete pojam „zaključci Vijeća”, a u polju „Datum sastanka” navedete datum sastanka Vijeća. Registar možete pretraživati i tako da u polje „Riječi u predmetu dokumenta” unesete pojam „zaključci Vijeća”, a u polju „Datum dokumenta” navedete vremensko razdoblje (npr. od 1. svibnja 2015. do 30. lipnja 2015.).

Tražite li zaključke Vijeća o određenoj temi, u polje „Riječi u predmetu dokumenta” unesite pojam „zaključci Vijeća” i neke ključne riječi teme (npr. „zaključci Vijeća” i „okoliš” za zaključke Vijeća o pitanjima koja se odnose na okoliš).

Pripremni dokumenti

Pripremni dokumenti nastaju tijekom rasprava radnih skupina Vijeća o nacrtima zakonodavnih akata. Svi pripremni dokumenti koji se odnose na određeni prijedlog o kojem se raspravlja u Vijeću imaju isti jedinstveni međuinstitucijski kȏd koji dodjeljuje Komisija.

Imate li dokument koji se odnosi na nacrt nekog zakonodavnog akta koji vas zanima, međuinstitucijski kȏd možete pronaći na prvoj stranici dokumenta u okviru u gornjem lijevom kutu. Upišete li taj kȏd u polje „Međuinstitucijski predmet”, pojavit će se popis svih dokumenata u registru koji se odnose na taj akt.

Ako nemate dokument, međuinstitucijski kȏd nacrta zakonodavnog akta koji vas zanima možete pronaći pomoću polja „Riječi u predmetu dokumenta”. Upišite ključne riječi predmeta nacrta zakonodavnog akta i pojavit će se popis dokumenata. Kliknite na podebljani referentni broj jednog od dokumenata s oznakom „ST” kako biste otvorili obrazac s podacima o dokumentu. Međuinstitucijski broj jasno je vidljiv na tom obrascu.

Jezici

U registru možete pronaći dokumente čiji je tekst objavljen:  

  • samo na jednom jeziku
  • na nekoliko jezika (npr. dio dokumenta je na engleskom, dio na španjolskom, a dio na njemačkom)
  • na svim službenim jezicima EU-a.

Imajte na umu da odabir jezika može utjecati na rezultate vaše pretrage. Primjerice, ako želite naći sažete bilješke sa sastanka COREPER-a, odaberite opciju „Svi jezici” u polju „Jezik dokumenta”. Odaberete li samo jedan jezik, moguće je da nećete dobiti nijedan rezultat