Publikacije

Izjava o okolišu za 2016. – podaci iz 2015.

Izjava o okolišu za 2016.

Ovim izvješćem utvrđuje se sustav upravljanja okolišem uspostavljen u Glavnom tajništvu Vijeća. Također se objašnjava njegov rad u pogledu pitanja u vezi s okolišem između 2010. i 2015. U tom razdoblju Glavno tajništvo Vijeća uspjelo je smanjiti potrošnju energije za 15 %, a količinu potrošenog papira po osobi za 61 %, čime je postalo uzorom primjene politika u području okoliša koje je donijelo Vijeće Europske unije.

2017, 58 Stranice, Džepne knjige

Europska unija – činjenice i brojke

Činjenice i brojke (ažurirana verzija)

Koliko Italija ima stanovnika? Koji je politički sustav Litve? A kako se zove glavni grad Cipra?
Odgovore na ova i mnoga druga pitanja možete pronaći u ažuriranoj verziji izdanja „Europska unija – činjenice i brojke”.
Brošura je praktičnog malog formata i pruža osnovne informacije o Europskoj uniji, njezinim institucijama, državama članicama i zemljama kandidatkinjama. Sadrži informacije o službenim jezicima, internetskim stranicama vlada te druge korisne podatke o svakoj pojedinačnoj zemlji.
Publikacija je dostupna na 24 jezika EU-a.

2017, 88 Stranice, Džepne knjige

Stažiranje u Vijeću Europske unije

Traineeships in the Council of the European Union

Zanima vas stažiranje u Glavnom tajništvu Vijeća? Ovaj letak sadrži sve potrebne informacije o stažiranju, postupku odabira, trajanju stažiranja i podacima za kontakt ako imate dodatnih pitanja.

2017, 2 Stranice, Brošura/Letak

Karta Europske četvrti u Bruxellesu

Karta Europske četvrti u Bruxellesu

Ova praktična karta džepnog formata pomaže vam da se snađete u Europskoj četvrti u Bruxellesu. Otkriva vam gdje se nalaze institucije EU-a, među ostalim Vijeće, Komisija i Parlament, kao i stalna predstavništva država članica. Dostupna je na engleskom i francuskome.

2017, 2 Stranice, Brošura/Letak

Aranžmani za integrirani odgovor EU-a na političku krizu (IPCR) ukratko

Aranžmani za integrirani odgovor EU-a na političku krizu (IPCR)

Predsjedništvu Vijeća se aranžmanima za integrirani odgovor na političku krizu (IPCR) osigurava fleksibilan krizni mehanizam prilikom suočavanja s katastrofama prirodnog ili ljudskog podrijetla te s terorizmom. U brošuri su opisani alati IPCR-a kojima se poboljšava sposobnost EU-a u pogledu razmjene informacija, donošenja zajedničkih odluka i koordiniranja odgovora na najvišoj političkoj razini. U te se alate ubrajaju internetska platforma, kontaktna mjesta dostupna 24 sata na dan, sedam dana u tjednu i izvješćivanje.

2016, 6 Stranice, Brošura/Letak

Godišnje izvješće EU-a o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2015.

Godišnje izvješće EU-a o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2015.

Izvješće se bavi mjerama i politikama koje je EU pokrenuo 2015. s ciljem ostvarenja svojih ciljeva u pogledu promicanja univerzalnog poštovanja temeljnih prava i sloboda. U njemu je opisan razvoj politika EU-a tijekom 2015. u području ljudskih prava i demokracije u pogledu tematskih pitanja. Među tim tematskim pitanjima jesu pristup Unije sukobima i krizama, njezina trgovinska i razvojna suradnja, ali i način na koji EU prevladava izazove u području ljudskih prava i demokracije, kao što su rješavanje problema diskriminacije, smrtne kazne, mučenja i drugog zlostavljanja te promicanje demokracije i slobodnih izbora, slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja i podupiranje branitelja ljudskih prava.
Dio izvješća po pojedinim zemljama koji je bio uključen u prijašnja izdanja tog godišnjeg izvješća još se uvijek može pronaći u javnom registru Vijeća.
Izvješće je dostupno na engleskom, francuskom i španjolskom jeziku.

2016, 64 Stranice, Džepne knjige

Pročišćeni Ugovori, Povelja o temeljnim pravima, 2016.

Pročišćeni Ugovori, Povelja o temeljnim pravima, 2016.
Publikacija sadrži pročišćene inačice Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije nastale izmjenama uvedenima Ugovorom iz Lisabona. Osim toga, njome su obuhvaćene i izmjene Ugovorâ izvršene nakon njihova stupanja na snagu, kao što su odredbe o Europskom stabilizacijskom mehanizmu i Sudu Europske unije, te izmjene proizašle iz pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Publikacija sadrži i Povelju Europske unije o temeljnim pravima.
2016, 412 Stranice, Džepne knjige

Ugovor o Euratomu – pročišćena verzija

Ugovor o Euratomu – pročišćena verzija

Publikacija sadrži pročišćenu i ažuriranu verziju Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, zajedno s prilozima i protokolima. Njome su obuhvaćene izmjene uvedene Ugovorom iz Lisabona koji je na snagu stupio 1. prosinca 2009.

2016, 112 Stranice, Džepne knjige

Poslovnik Vijeća i komentari u vezi s njime

Poslovnik Vijeća – komentari

Kako se priprema rad Vijeća? Koja se pravila glasovanja primjenjuju? Po kojim se pravilima održavaju javne rasprave? Odgovore na ta i mnoga druga pitanja pronaći ćete u ovom praktičnom vodiču o strukturi i radu Vijeća te postupku donošenja odluka. Namijenjen je osobito delegatima i zemljama koje obnašaju dužnost rotirajućeg predsjedanja Vijećem kako bi im se osigurale informacije o pravnom okružju te kako bi im se pomoglo u pripremama za predsjedanje.
Osim komentara knjižica sadrži i Poslovnik Europskog vijeća te Poslovnik Vijeća. Objavljena je na 23 jezika EU-a.

2016, 119 Stranice, Džepne knjige

Europske zastave – bojanka

Bojam Europu

Kako maloj djeci objasniti što je Europa? Ova obrazovna bojanka može biti prvi korak. Oboji zastave zemalja EU-a (s modelima), napiši njihova imena i pronađi ih na karti Europe. Za kod kuće i za školu.

2016, 40 Stranice, Džepne knjige

Građansko pravo – europska pravosudna suradnja

E-knjiga o građanskom pravu
U ažuriranoj e-knjizi predstavljeni su pravni instrumenti i komentari istaknutih akademika, sudaca i dužnosnika iz nekoliko država članica EU-a. Osim nekih temeljnih pravnih akata, poput uredbe Bruxelles I i konvencije iz Lugana, obuhvaćena područja i teme uključuju trgovačko pravo, ugovorno pravo, obiteljsko pravo i izvođenje dokaza. To ažurirano izdanje usto sadrži i potpuno novo poglavlje o postupku za nalog za blokadu računa i detaljno revidirano poglavlje o postupku u slučaju nesolventnosti.
E-knjiga je u tom praktičnom obliku koristan alat pravosudnim djelatnicima, nacionalnim tijelima, studentima prava i građanima čiji je predmet zanimanja europsko građansko pravo.
2016, Elektroničke knjige

Vodič kroz redovni zakonodavni postupak

Vodič kroz redovni zakonodavni postupak

U ovom priručniku možete saznati sve o provođenju novog redovnog zakonodavnog postupka te ulogama predsjedništva i Glavnog tajništva Vijeća. Opisane su i različite faze tog postupka: tri čitanja, postupak mirenja i trijalozi. Također sadrži popis relevantnih pravnih osnova, tablice u kojima su faze prikazane u grafičkom obliku i rokove.

2016, 48 Stranice, Džepne knjige

Europsko vijeće: od prosinca 2014. do travnja 2016.

Europsko vijeće prosinac 2014. do travnja 2016.

Europsko vijeće se od 1. prosinca 2014. do 30. travnja 2016. suočavalo s kritičnim političkim izazovima. Među njima su nezapamćeni val tražitelja azila i nezakonitih migranata te potreba da se pronađu nova rješenja za budućnost Grčke kao članice europodručja te za Britaniju ususret referendumu o njezinu izlasku iz EU-a ili ostanku u njemu. Europski čelnici morali su odgovoriti i na ozbiljne unutarnje i vanjske sigurnosne prijetnje. Predsjednik Donald Tusk iznosi pregled rada Europskog vijeća tijekom ispitivanog razdoblja i u izvješću se navode najvažnije političke odluke i izjave.

2016, 82 Stranice, Džepne knjige

Izjava o okolišu iz 2015.

Izjava o okolišu iz 2015.

Ovim izvješćem utvrđuje se sustav upravljanja okolišem uspostavljen u Glavnom tajništvu Vijeća. Također se objašnjava njegov rad u pogledu pitanja u vezi s okolišem između 2010. i 2014.

2016, 56 Stranice, Džepne knjige

Europsko vijeće i Vijeće Europske unije tijekom vremena

Europsko vijeće i Vijeće Europske unije tijekom vremena

Europsko vijeće i Vijeće Europske unije dva su ključna aktera u procesu donošenja odluka EU-a. Svaki od njih ima svoju jasnu ulogu u institucijskom ustroju EU-a iako su s političkog i administrativnog gledišta obje institucije usko povezane. U objema institucijama sastaju se predstavnici država članica. Ovom knjižicom prati se njihov nastanak i razvoj u Ugovorima EU-a. U njoj se objašnjava kako su obje institucije imale odlučujuću ulogu u europskoj integraciji i kako njihova povijest odražava povijest Europske unije kao cjeline: njezinih politika i ambicija, njezinih kriza i napretka.

2016, 66 Stranice, Džepne knjige

Europska unija – unija prava (plakat)

Europska unija – unija prava (plakat)

Od Pariza do Lisabona, Europska unija prešla je dug put otkako je šest zemalja osnivačica postavilo temelje unije kakve je znamo danas, gospodarske i političke zajednice u kojoj živi gotovo 509 milijuna stanovnika u 28 država članica. Ovaj plakat prikazuje ključne faze europske integracije s kronologijom glavnih ugovora i ugovora o pristupanju. Ugovori, koji su temelj Europske unije, odraz su načina na koji su države članice reagirale na nove unutarnje i vanjske izazove. Oni prate razvoj unije naroda i država na temelju vladavine prava.

2016, 1 Stranice, Plakati

Europa i ti – bojanka o glavnim gradovima EU-a

Europa i ti – bojanka o glavnim gradovima EU-a
S ovom će bojankom djeca moći naučiti imena glavnih gradova EU-a, obojiti zastave i otkriti zanimljive informacije o svakoj državi članici. Privlačno nastavno gradivo prikladno za upotrebu kod kuće i u školi.
2016, 36 Stranice, Džepne knjige

Akcijski plan EU-a za ljudska prava i demokraciju

Akcijski plan EU-a za ljudska prava i demokraciju

Drugi akcijski plan za ljudska prava i demokraciju, koji obuhvaća razdoblje od 2015. do 2019., ima za cilj ojačati provedbu politike EU-a o ljudskim pravima u okviru svih djelovanja. Osobito je usmjeren na osnaživanje lokalnih institucija i organizacija civilnog društva.  Vodeća načela bit će rano otkrivanje, sprečavanje i posredovanje u sukobima. Brošura sadrži predgovor Visoke predstavnice Federice Mogherini, zaključke Vijeća o tom akcijskom planu, kao i strateški okvir EU-a za ljudska prava i demokraciju;. Akcijski plan objavljen je na engleskom i francuskom jeziku.

2015, 52 Stranice, Džepne knjige

Javni internetski registar vjerodostojnih osobnih i putnih isprava (PRADO)

Prado 2015.

Morate li provjeriti osobne isprave? U ovom je letku opisan PRADO, koji vam omogućava jednostavan internetski pristup slikama i tehničkim opisima najčešće upotrebljavanih putnih i osobnih isprava. Registar se redovno ažurira i informacije su dostupne na sva 24 službena jezika EU-a.

2015, 5 Stranice, Brošura/Letak

Oblikovanje naše zajedničke budućnosti – strateško partnerstvo EU-a i CELAC-a

Oblikovanje naše zajedničke budućnosti: Strateško partnerstvo Europske Unije i Latinske Amerike i karipskih zemalja

Sastanak na vrhu EU-a i CELAC-a u lipnju 2015. okupio je 61 čelnika EU-a, Latinske Amerike i karipskih zemalja među kojima je bilo više od 40 šefova država ili vlada. Ova publikacija daje osnovne informacije o tom događaju te predstavlja najvažnije dokumente donesene tijekom sastanka na vrhu. Tu ćete također naći uvodne riječi Donalda Tuska, predsjednika Europskog vijeća, Jean-Claudea Junckera, predsjednika Europske komisije te Rafaela Corree Delgada, privremenog predsjednika CELAC-a.

2015, 87 Stranice, Džepne knjige