Pravila za organizaciju sastanaka na vrhu država europodručja

Pravila za organizaciju sastanaka na vrhu država europodručja
Pravila za organizaciju sastanaka na vrhu država europodručja obuhvaćaju vodeća načela za provođenje sastanaka na vrhu država europodručja. Kako bi se osigurala transparentnost i učinkovitost sastanaka, ova brošura opisuje propise za organizaciju sastanaka na vrhu država europodručja, što uključuje pripremu, dnevni red i sastavljanje izjava. Dostupno na 22 jezika.
2013, 46 Stranice, Elektroničke knjige