Ukratko o Europskom vijeću i Vijeću

Ukratko o Europskom vijeću i Vijeću

Ovaj letak sadrži osnovne informacije o djelovanju Europskog vijeća i Vijeća EU-a. Njime se objašnjava uloga predsjedništva i rad Glavnog tajništva Vijeća.

2014, 6 Stranice, Brošura/Letak