Izvori informacija o Europskom vijeću i Vijeću

Izvori informacija o Europskom vijeću i Vijeću

Gdje pratiti rad Vijeća, među ostalim i putem interneta i društvenih mreža, posjeta, prijenosa uživo i pristupa dokumentima. Kako pronaći dokumente i audiovizualne materijale za medije.

2014, 6 Stranice, Brošura/Letak