Europsko vijeće – strateško tijelo EU-a

Europsko vijeće – strateško tijelo EU-a

Europsko vijeće je institucija koja utvrđuje opći politički smjer i prioritete EU-a. U ovom su letku sadržane informacije o njegovu sastavu, funkcioniranju i predsjedniku. U njemu je također opisana uloga sastanaka na vrhu država europodručja. 

2015, 6 Stranice, Brošura/Letak