Poslovnik Vijeća i komentari u vezi s njime

Glavno tajništvo
Poslovnik Vijeća – komentari

Kako se priprema rad Vijeća? Koja se pravila glasovanja primjenjuju? Po kojim se pravilima održavaju javne rasprave? Odgovore na ta i mnoga druga pitanja pronaći ćete u ovom praktičnom vodiču o strukturi i radu Vijeća te postupku donošenja odluka. Namijenjen je osobito delegatima i zemljama koje obnašaju dužnost rotirajućeg predsjedanja Vijećem kako bi im se osigurale informacije o pravnom okružju te kako bi im se pomoglo u pripremama za predsjedanje.
Osim komentara knjižica sadrži i Poslovnik Europskog vijeća te Poslovnik Vijeća. Objavljena je na 23 jezika EU-a.

2016, 119 Stranice, Džepne knjige