Europska unija – činjenice i brojke

Vijeće EU-a
Činjenice i brojke (ažurirana verzija)

Koliko Italija ima stanovnika? Koji je politički sustav Litve? A kako se zove glavni grad Cipra?
Odgovore na ova i mnoga druga pitanja možete pronaći u ažuriranoj verziji izdanja „Europska unija – činjenice i brojke”.
Brošura je praktičnog malog formata i pruža osnovne informacije o Europskoj uniji, njezinim institucijama, državama članicama i zemljama kandidatkinjama. Sadrži informacije o službenim jezicima, internetskim stranicama vlada te druge korisne podatke o svakoj pojedinačnoj zemlji.
Publikacija je dostupna na 24 jezika EU-a.

2017, 88 Stranice, Džepne knjige