Pretraživanje baze podataka sa sporazumima i konvencijama

Baza podataka sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije.

 Dostupne informacije:

  • naslov dokumenta
  • datum i mjesto potpisivanja
  • datum stupanja na snagu (ako je već stupio na snagu)
  • poveznica na cjeloviti tekst kako je objavljen u Službenom listu Europske unije
  • primjedbe (primjerice privremena primjena)
  • pojedinosti o ratifikaciji (datum obavijesti svake stranke)

 Napominjemo da su informacije u bazi podataka dostupne samo na engleskom i francuskom te da je pretraživanje moguće samo na ta dva jezika.

 

 

Vijeće EU-a

Odaberi stranku s popisa stranaka

Odaberi sporazume prema naslovu i/ili datumima

Jezik pretraživanja
Pretraži naslov
Datumi potpisa