Slijedite predsjednika Europskog vijeća na:

Europsko vijeće određuje opće političko usmjerenje i prioritete EU-a. Ono nije zakonodavna institucija EU-a i stoga ne pregovara niti donosi zakone EU-a. Međutim, ono utvrđuje program politike EU-a, obično usvajanjem „zaključaka” na sastancima Europskog vijeća, u kojima se utvrđuju problematična pitanja i mjere koje treba poduzeti.

Nedavno je Europsko vijeće usvojilo „strateški program” za prioritetna područja u kojima EU treba dugoročno djelovati i koja zaslužuju njegovu posebnu pozornost.

Članovi Europskog vijeća

Članovi su Europskog vijeća šefovi država ili vlada 28 država članica EU-a, predsjednik Europskog vijeća i predsjednik Europske komisije.

Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku također sudjeluje na sastancima Europskog vijeća kada se raspravlja o vanjskopolitičkim pitanjima.

Postupak donošenja odluka

Europsko vijeće svoje odluke uglavnom donosi konsenzusom. Ipak, u posebnim slučajevima predviđenima Ugovorima EU-a odluke se donose jednoglasno ili kvalificiranom većinom.

U glasovanju ne sudjeluju ni predsjednik Europskog vijeća ni predsjednik Komisije.

Sadržaj se prikazuje na izvornom jeziku ako prijevod nije dostupan

Sastanci Europskog vijeća

Europsko vijeće sastaje se najmanje dvaput u šest mjeseci. Njegovi sastanci, koje se često naziva „sastancima na vrhu EU-a”, održavaju se u Bruxellesu, u zgradi Justus Lipsius.

Sastancima predsjeda predsjednik Europskog vijeća. Prema potrebi predsjednik može sazvati i izvanredni sastanak Europskog vijeća.

Predsjednik Europskog parlamenta nazočan je na početku svakog sastanka kako bi iznio stajališta Europskog parlamenta. Ovisno o pitanjima o kojima se raspravlja na sastanke mogu biti pozvane i druge osobe, poput predsjednika Europske središnje banke.

Sadržaj se prikazuje na izvornom jeziku ako prijevod nije dostupan

Povijest Europskog vijeća

Europsko vijeće osnovano je 1974. kao neformalni forum za rasprave šefova država ili vlada država članica EU-a. Ubrzo se razvilo u tijelo odgovorno za određivanje ciljeva i prioriteta EU-a.

Ugovorom iz Maastrichta iz 1992. Europsko vijeće dobilo je formalni status te ulogu davanja poticaja i pružanja općih političkih smjernica EU-u.

Nakon promjena uvedenih 2009.Ugovorom iz Lisabona Europsko vijeće postalo je jedna od sedam institucija EU-a.