Slijedite predsjednika Europskog vijeća na:

Europsko vijeće određuje opće političko usmjerenje i prioritete EU-a. Ono nije zakonodavna institucija EU-a i stoga ne pregovara niti donosi zakone EU-a. Međutim, ono utvrđuje program politike EU-a, obično usvajanjem „zaključaka” na sastancima Europskog vijeća, u kojima se utvrđuju problematična pitanja i mjere koje treba poduzeti.

Nedavno je Europsko vijeće usvojilo „strateški program” za prioritetna područja u kojima EU treba dugoročno djelovati i koja zaslužuju njegovu posebnu pozornost.

Članovi Europskog vijeća

Članovi su Europskog vijeća šefovi država ili vlada 28 država članica EU-a, predsjednik Europskog vijeća i predsjednik Europske komisije.

Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku također sudjeluje na sastancima Europskog vijeća kada se raspravlja o vanjskopolitičkim pitanjima.

Postupak donošenja odluka

Europsko vijeće svoje odluke uglavnom donosi konsenzusom. Ipak, u posebnim slučajevima predviđenima Ugovorima EU-a odluke se donose jednoglasno ili kvalificiranom većinom.

U glasovanju ne sudjeluju ni predsjednik Europskog vijeća ni predsjednik Komisije.

Sadržaj se prikazuje na izvornom jeziku ako prijevod nije dostupan

Sastanci Europskog vijeća

Europsko vijeće sastaje se najmanje dvaput u šest mjeseci. Njegovi sastanci, koje se često naziva „sastancima na vrhu EU-a”, održavaju se u Bruxellesu, u zgradi Justus Lipsius.

Sastancima predsjeda predsjednik Europskog vijeća. Prema potrebi predsjednik može sazvati i izvanredni sastanak Europskog vijeća.

Predsjednik Europskog parlamenta nazočan je na početku svakog sastanka kako bi iznio stajališta Europskog parlamenta. Ovisno o pitanjima o kojima se raspravlja na sastanke mogu biti pozvane i druge osobe, poput predsjednika Europske središnje banke.

Povijest Europskog vijeća

Europsko vijeće osnovano je 1974. kao neformalni forum za rasprave šefova država ili vlada država članica EU-a. Ubrzo se razvilo u tijelo odgovorno za određivanje ciljeva i prioriteta EU-a.

Ugovorom iz Maastrichta iz 1992. Europsko vijeće dobilo je formalni status te ulogu davanja poticaja i pružanja općih političkih smjernica EU-u.

Nakon promjena uvedenih 2009.Ugovorom iz Lisabona Europsko vijeće postalo je jedna od sedam institucija EU-a.