Koristimo kolačiće kako bismo osigurali najbolje iskustvo pretraživanja našeg web-mjesta. Saznajte više o načinu na koji koristimo kolačiće te kako možete promijeniti svoje postavke.

Čime se bavi Europsko vijeće?

Europsko vijeće određuje opće političko usmjerenje i prioritete EU-a. Kako nije jedna od zakonodavnih institucija EU-a ne pregovara niti donosi zakone EU-a. No utvrđuje program politike EU-a, obično usvajanjem „zaključaka” na sastancima Europskog vijeća na kojima se određuju problematična pitanja i mjere koje treba poduzeti. 

Nedavno je Europsko vijeće usvojilo „strateški program” za prioritetna područja dugoročnog djelovanja i usredotočenja EU-a.

Kako funkcionira Europsko vijeće?

Članovi

Članovi Europskog vijeća su šefovi država ili vlada 28 država članica EU-a, predsjednik Europskog vijeća i predsjednik Europske komisije.

Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku također sudjeluje na sastancima Europskog vijeća kada se raspravlja o vanjskopolitičkim pitanjima.

Donošenje odluka

Europsko vijeće uglavnom donosi odluke konsenzusom. Ipak, u posebnim slučajevima koji su predviđeni u ugovorima EU-a odluke se donose jednoglasno ili kvalificiranom većinom.

U glasovanju ne sudjeluje ni predsjednik Europskog vijeća ni predsjednik Komisije.

Sastanci Europskog vijeća 

Europsko vijeće sastaje se najmanje dva puta u šest mjeseci. Njegovi sastanci, koje se često naziva „susretima na vrhu EU-a”, održavaju se u zgradi Justus Lipsius u Bruxellesu.

Sastancima predsjeda predsjednik Europskog vijeća. Prema potrebi predsjednik može sazvati i izvanredni sastanak Europskog vijeća.

Predsjednik Europskog parlamenta nazočan je na početku svakog sastanka kako bi iznio stajališta Europskog parlamenta. Ovisno o pitanjima o kojima se raspravlja na sastanke se mogu se pozvati i druge osobe, poput predsjednika Europske središnje banke.

Povijest Europskog vijeća

Europsko vijeće osnovano je 1974. kao neformalni forum na kojem raspravljaju šefovi država ili vlada država članica EU-a te se ubrzo razvilo u tijelo odgovorno za određivanje ciljeva i prioriteta EU-a.

Ugovorom iz Maastrichta iz 1992. Europsko vijeće dobilo je formalni status i ulogu davanja poticaja i pružanja općih političkih smjernica EU-u.

Nakon promjena uvedenih 2009.Ugovorom iz Lisabona Europsko vijeće postalo je jedna od sedam institucija EU-a.