Zaključci Europskog vijeća

Zaključci Europskog vijeća usvajaju se tijekom svakog sastanka Europskog vijeća. Njima se utvrđuju posebna pitanja od važnosti za EU te iznose određene mjere koje treba poduzeti ili ciljevi koje treba ostvariti. U zaključcima Europskog vijeća može se i postaviti krajnji rok za postizanje sporazuma o određenom pitanju ili za iznošenje zakonodavnog prijedloga. Na taj način Europsko vijeće može utjecati na politički program EU-a i usmjeravati ga.

Prije sastanka Europskog vijeća njegov predsjednik sastavlja smjernice za zaključke. O njima se potom raspravlja na sastanku Vijeća za opće poslove te se one poslije usvajaju na sastanku Europskog vijeća. Zaključci se usvajaju konsenzusom među svim državama članicama EU-a.

Zaključci Europskog vijeća od 2004. nadalje dostupni su u javnom registru službenih dokumenata.

Zaključci usvojeni prije 2004. dostupni su putem poveznica u nastavku.

Napominjemo da su zaključci Europskog vijeća dostupni samo na jezicima zemalja koje su u to vrijeme bile države članice EU-a.