Uloga predsjednika

Europsko vijeće

Dužnost predsjednika Europskog vijeća trenutačno obnaša Donald Tusk. On je 1. prosinca 2014. zamijenio Hermana Van Rompuya.

Uloga predsjednika utvrđena je u članku 15. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). Predsjednik Europskog vijeća posebno je odgovoran za:

 • predsjedanje sastancima Europskog vijeća i poticanje njegova rada
 • osiguravanje pripreme sastanaka Europskog vijeća i kontinuiteta njegova rada, u suradnji s predsjednikom Komisije i na temelju rada Vijeća za opće poslove
 • omogućavanje kohezije i postizanje konsenzusa u okviru Europskog vijeća
 • podnošenje izvješća Europskom parlamentu nakon svakog sastanka Europskog vijeća.

Predsjednik Europskog vijeća osigurava i vanjsko predstavljanje EU-a na razini šefova država ili vlada:

 • u pitanjima koja se odnose na zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku (ZVSP) EU-a, zajedno s Visokim predstavnikom Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, koji mu pomaže u provođenju ZVSP-a i postizanju njegova jedinstva, dosljednosti i učinkovitosti
 • na međunarodnim sastancima na vrhu, obično zajedno s predsjednikom Europske komisije.

Povijest funkcije predsjednika Europskog vijeća

Položaj predsjednika Europskog vijeća postao je stalna i službena funkcija nakon stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona 2009.

Prije je Europsko vijeće bilo neformalno tijelo, a čelnik Europskog vijeća bila je neslužbena funkcija. Tu funkciju obnašao je šef države ili vlade države članice nositeljice dužnosti rotirajućeg predsjedanja Vijećem EU-a.

Imenovanje

Predsjednika Europskog vijeća bira Europsko vijeće kvalificiranom većinom.

Bira se na razdoblje od dvije i pol godine, a mandat mu se može jedanput produžiti. U skladu s ustaljenom praksom, država koja obnaša dužnost rotirajućeg predsjedanja zadužena je za koordinaciju izbornog postupka. Tijekom sastanka Europskog vijeća na kojem se raspravlja o izboru predsjednika tim dijelom sastanka predsjeda premijer koji predstavlja predsjedništvo.

Predsjednik ne može u isto vrijeme obnašati dužnost na nacionalnoj razini.

Osoblje

Europskom vijeću i njegovu predsjedniku pomaže Glavno tajništvo Vijeća EU-a (GSC).

Predsjednik ima i svoj privatni ured, Kabinet predsjednika. Njegovo osoblje i njegov ured smješteni su u zgradi Vijeća koja se zove Europa, u Bruxellesu u Belgiji.

Međunarodni sastanci na vrhu

Predsjednik Europskog vijeća predstavlja EU na trima glavnim vrstama međunarodnih sastanaka na vrhu:

 1. Bilateralni sastanci na vrhu
  Organiziraju ih EU i njegovi strateški partneri. Takvi sastanci na vrhu održavaju se redovito, obično jedanput na godinu, sa zemljama kao što su Japan, SAD, Rusija, Južna Afrika, Brazil i Kina. Sastanci na vrhu održavaju se naizmjenično u Bruxellesu i u zemlji s kojom se sastanak održava.
 2. Multilateralni sastanci na međunarodnoj razini
  EU je ili član ili je pozvan da sudjeluje kao važan međunarodni čimbenik na sastancima kao što su G7, G8, G20 i Opća skupština Ujedinjenih naroda (OSUN).
 3. Multilateralni sastanci na razini EU-a
  Ti sastanci na vrhu obuhvaćaju Istočno partnerstvo, sastanke između EU-a i Afrike, EU-a i Azije (ASEM) te EU-a i Zajednice latinskoameričkih i karipskih država (CELAC). Kada je red na EU-u da bude domaćin takvih sastanaka na vrhu, oni se tradicionalno održavaju u državi članici obnaša dužnost rotirajućeg predsjedanja Vijećem EU-a. Od 2014. ti se sastanci održavaju i u Vijeću EU-a u Bruxellesu. Sudionici tih sastanaka na vrhu šefovi su država ili vlada iz svih država članica EU-a, uz predsjednika Europskog vijeća, predsjednika Europske komisije i šefove država ili vlada iz država sudionica.